Śródmieście 2023 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

Śródmieście 2023

Stojaki rowerowe w Śródmieściu

Projekt zakłada postawienie stojaków rowerowych tam, gdzie ich brakuje: przy miejscach użyteczności publicznej jak np. przychodnie, lokalach usługowych, na podwórkach miejskich.

Stan realizacji:

W zakresie części ZDM, projekt znajduje się w trakcie realizacji, pozostało do zrealizowania 6 lokalizacji wymagających konsultacji z Wojewódzkim Mazowieckim Konserwatorem Zabytków.
Stojaki na pl. Trzech Krzyży zostaną ustawione w ramach trwającej przebudowy placu. W zakresie części ZTP, podpisano umowę na wykonanie i montaż stojaków z terminem realizacji do 12.09.2023 r.

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przez ulicę Rozbrat

Budowa azyli na przejściach dla pieszych na ulicy Rozbrat na odcinku od ul. Miechowskiej do ul. Książęcej. Wraz z uporządkowaniem parkowania samochodów w sposób, w jaki zostało to zrobione ostatnio na poprzedzającym odcinku ulicy.

Naprawa trasy rowerowej przy placu na Rozdrożu

Projekt zakłada naprawę alejki rowerowej wzdłuż Al. Ujazdowskich na odc. pl. na Rozdrożu (od granicy planowanej inwestycji) do al. Róż, tak aby poziom krawężnika był równy chodnikowi. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych i zagrażających zdrowiu upadków. Alejka rowerowa przy Placu na Rozdrożu jest bardzo powszechnie uczęszczana przez dorosłych, ale również przez dzieci.

Stan realizacji:

W czerwcu 2023 r. ogłoszono przetarg na realizację remontu, przetarg został rozstrzygnięty. Termin realizacji wynosi 4 miesiące od momentu podpisania umowy.

Powered by Projectic.pl