Targówek 2016 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

Targówek 2016

Rozwój sieci rowerowej na Bródnie oraz poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych

Projekt dotyczy budowy 2 (lub 3 w zależności od projektu wykonawczego) przejazdów rowerowych i 3 przejść dla pieszych, Efektem będzie poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz ułatwienie poruszania się po Bródnie na rowerze spokojnymi ulicami lokalnymi, bez konieczności wyjeżdżania na najbardziej ruchliwe jezdnie, bądź jazdy dookoła drogami rowerowymi.

Stan realizacji:

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej ogłoszono w lutym 2016 i rozstrzygnięto. Projektant nie dostarczył kompletnej dokumentacji projektowej. Realizacja części projektu nie jest możliwa ze względu na brak zgody Spółdzielni Mieszkaniowej Bródno, przez której teren miałaby przebiegać trasa rowerowa. Dla pozostałych elementów realizację wstrzymuje budowa metra i związane z nią zmiany w organizacji ruchu.

Zatoka parkingowa przy ulicy Wyszogrodzkiej

Zatoka parkingowa przy ulicy Wyszogrodzkiej

Projekt przewiduje budowę zatoki parkingowej niemal na całej długości ul. Wyszogrodzkiej. Z ogólnodostępnych miejsc parkingowych, korzystać będą głównie mieszkańcy Osiedla SM Bródno z ulic: Wyszogrodzkiej, Rembielińskiej , Balkonowej, Chodeckiej i Żuromińskiej . Parking będzie również wykorzystywany przez licznie odwiedzających Park Bródnowski szczególnie w czasie często odbywających się tutaj imprez rozrywkowych.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. W ramach projektu wybudowano zatokę parkingową niemal na całej długości ul. Wyszogrodzkiej. Z jezdni po stronie parku wydzielono pas postojowy, a po drugiej stronie ulicy powstała wygodna zatoka do parkowania równoległego. Łącznie to blisko 100 nowych miejsc parkingowych.

Z ogólnodostępnych miejsc parkingowych korzystać mogą m.in. mieszkańcy Osiedla SM Bródno z ulic: Wyszogrodzkiej, Rembielińskiej, Balkonowej, Chodeckiej i Żuromińskiej. Parking może być również wykorzystywany przez licznie odwiedzających Park Bródnowski, szczególnie w czasie często odbywających się tutaj imprez rozrywkowych.

 

Powered by Projectic.pl