Ursus 2017 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Ursus 2017

Wyznaczenie naziemnych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Orłów Piastowskich, Bony, Rakuszanki, Listopadowej

Wyznaczenie naziemnych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Orłów Piastowskich, Bony, Rakuszanki, Listopadowej

Projekt zakłada wyznaczenie doświetlonych przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Orłów Piastowskich, Bony, Rakuszanki i Listopadowej. W tym celu należy przeprowadzić modernizację chodnika, wymalować pasy oraz wykonać doświetlenie nad przejściem.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. W ramach projektu na skrzyżowaniu ul. Orłów Piastowskich, Królowej Bony, Elżbiety Rakuszanki i Listopadowej powstały nowe przejścia dla pieszych. Zakres prac obejmował również budowę chodnika oraz doświetlenie nowych przejść.

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej ogłoszono w maju 2017 i rozstrzygnięto. Dokumentacja projektowa została ukończona w grudniu 2017. Wykonanie robót zlecono do Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg. Przejścia zostały wyznaczone we wrześniu 2018 r., w listopadzie 2018 r. zainstalowano doświetlenie przejść.

Usprawnienie ruchu rowerowego (Ursus Północny)

Usprawnienie ruchu rowerowego (Ursus Północny)

Projekt ma na celu uzupełnienie brakujących elementów sieci rowerowej w Ursusie. Będzie polegał na wyznaczeniu pasów, przejazdów i dróg dla rowerów.

Stan realizacji:

W ramach projektu wybudowano drogę dla rowerów na ul. Warszawskiej łączącej istnejące trasy wzłuż ul. Orląt Lwowskich i POW. Wybudowano także łącznik pasów rowerowych na ul. Szamoty z drogą dla rowerów w al. 4 Czerwca 1989 r. Aby wyznaczyć pasy rowerowe na ul. Traktorzystów konieczna jest przebudowa ulicy. Koszt takiej inwestycji znacznie przekracza budżet projektu. Realizacja będzie możliwa po zapewnieniu środków na ten cel.

Powered by Projectic.pl