Ursus 2022 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Ursus 2022

Wybudowanie chodnika na ulicy Sosnkowskiego

Wybudowanie chodnika na ulicy Sosnkowskiego przy użyciu antysmogowych płyt betonowych.

Stan realizacji:

Realizacja projektu została rozszerzona o wyznaczenie oraz doświetlenie przejścia dla pieszych na wysokości ul. Sosnkowskiego 1D. Trwa projektowanie. Opóźnienie w realizacji wynika m.in. z przedłużającego się procesu uzgodnień dokumentacji projektowej z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego. Realizacja przewidziana w 2024 r.

Bezpieczne przejście dla pieszych - ul. Dzieci Warszawy/Baranowska - azyl i doświetlenie

Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu korzystających z przejścia dla pieszych na ul. Dzieci Warszawy w rejonie ul. Baranowskiej poprzez:
– uspokojenie ruchu,
– poprawę widoczności
– doświetlenie

Stan realizacji:

W ramach projektu wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Dzieci Warszawy w rejonie ul. Baranowskiej. W zakresie budowy azylu projekt stałej organizacji ruchu został zatwierdzony. Planowany termin ogłoszenia przetargu I kwartał 2024 r., realizacja robót budowlanych w II kwartale 2024 r.

Powered by Projectic.pl