Ursus 2022 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

Ursus 2022

Wybudowanie chodnika na ulicy Sosnkowskiego

Wybudowanie chodnika na ulicy Sosnkowskiego przy użyciu antysmogowych płyt betonowych.

Stan realizacji:

Realizacja projektu została rozszerzona o wyznaczenie oraz doświetlenie przejścia dla pieszych na wysokości ul. Sosnkowskiego 1D. Projekt organizacji znajduje się na etapie opiniowania w innych jednostkach miejskich. Realizacja projektu przewidziana jest na II-III kwartał 2023 r.

Bezpieczne przejście dla pieszych - ul. Dzieci Warszawy/Baranowska - azyl i doświetlenie

Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu korzystających z przejścia dla pieszych na ul. Dzieci Warszawy w rejonie ul. Baranowskiej poprzez:
– uspokojenie ruchu,
– poprawę widoczności
– doświetlenie

Stan realizacji:

W ramach projektu wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Dzieci Warszawy w rejonie ul. Baranowskiej. W zakresie budowy azylu projekt stałej organizacji ruchu został zatwierdzony, ogłoszenie przetargu na roboty planowane jest na I kwartał 2023 r.

Powered by Projectic.pl