Wawer 2021 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Wawer 2021

Chodnik przy Trakcie Lubelskim

Wykonanie brakującego chodnika po wschodniej części ulicy Trakt Lubelski, od przystanku Trakt Lubelski LAS – 02, do skrzyżowania z ulicą Lucerny.

Stan realizacji:

Projekt organizacji ruchu dla nowego chodnika i przejścia został opracowany i zatwierdzony. W sierpniu 2021 r. ogłoszono przetarg na realizację. Z powodu braku ofert przetarg został unieważniony. W styczniu 2022 r., przetarg na roboty budowlane został ponownie ogłoszony, trwa wybór wykonawcy.
Umowa na doświetlenie przejścia w trybie „projektuj i wybuduj” została podpisana. Prace zostaną zrealizowane wraz z nowym chodnikiem i przejściem w 2022 r.

Doświetlenie przejść dla pieszych w Falenicy

Doświetlenie przejść dla pieszych w Falenicy

Realizacja oświetlenia dedykowanego dla wszystkich przejść dla pieszych znajdujących się w obrębie skrzyżowań:

  • ul. Walcownicza/Czekanowska – 2 przejścia
  • ul. Walcownicza/Narcyzowa – 2 przejścia
  • ul. Walcownicza/Filmowa – 3 przejścia
Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. Doświetlono przejścia na ul. Walcowniczej przy ul. Filmowej i Narcyzowej oraz przejście na ul. Walcowniczej przy ul. Czekanowskiej.

Powered by Projectic.pl