Włochy 2016 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

Włochy 2016

Usprawnienie ruchu rowerowego w Dzielnicy Włochy

Usprawnienie ruchu rowerowego w Dzielnicy Włochy

Projekt ma na celu usprawnienie ruchu rowerowego w Dzielnicy Włochy poprzez zastosowanie tanich i bezpiecznych rozwiązań. Pierwszą propozycją jest wyznaczenie pasów rowerowych na ul. Chrobrego. Drugim rozwiązaniem jest dopuszczenie ruchu rowerowego w obu kierunkach na ulicach jednokierunkowych. Trzecim rozwiązaniem jest łącznik rowerowy przy ulicy Czereśniowej 3

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. Projekt został zrealizowany w czerwcu 2018 r. W ramach projektu dopuszczono dwukierunkowy ruch rowerów na 12 ulicach w dzielnicy Włochy.

Realizacja projektu była opóźniona ze względu na trudności w wybraniu wykonawcy. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej ogłoszono w lutym 2016 i unieważniono z powodu braku ofert; przetarg ogłoszono ponownie w kwietniu 2016 i rozstrzygnięto. Dokumentacja projektowa opracowana na początku 2017 r., z wyłączeniem ul. Chrobrego (brak zatwierdzenia projektu przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu, w związku z czym odstąpiono od realizacji tej części projektu).

Przetarg na realizację ogłoszono w październiku 2017 i unieważniono z powodu braku ofert. Przetarg został ogłoszony ponownie w marcu 2018 r. i ponownie unieważniony. Wykonanie robót zlecono w kwietniu 2018 r. Prace w terenie zostały zrealizowane w czerwcu 2018 r.

Naprawa ciągów pieszych oraz rewitalizacja terenów zielonych

Naprawa ciągów pieszych oraz rewitalizacja terenów zielonych

Na projekt składa się : remont ciągów pieszych wokół pomnika AK „Garłuch” i budynku 17 Stycznia 39E, rewitalizacja zieleni wzdłuż budynku 17 Stycznia 39E oraz pomnika AK „Garłuch”

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. Wyremontowano ciągi piesze i odnowiono zieleń wzdłuż budynku 17 Stycznia 39E oraz pomnika AK „Garłuch”.

Oświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Potrzebnej

Oświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Potrzebnej

Celem projektu jest zamontowanie oświetlenia nad przejściami dla pieszych na ulicy Potrzebnej i Nastrojowej oraz ulicy Potrzebnej i Ciszewskiej.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. Zamontowano dodatkowe oświetlenie dwóch przejść dla pieszych, dzięki czemu są one bezpieczniejsze.

Powered by Projectic.pl