Włochy 2017 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Włochy 2017

Bezpieczne przejście przez ulicę Chrościckiego przy skrzyżowaniu z ulicą Rybnicką - przy Kościele

Bezpieczne przejście przez ulicę Chrościckiego przy skrzyżowaniu z ulicą Rybnicką - przy Kościele

Celem projektu jest zamontowanie oświetlenia dwóch przejść dla pieszych przez ulicę Chrościckiego przy skrzyżowaniu z ulicą Rybnicką.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. Projekt został zrealizowany. Zainstalowano dodatkowe latarnie ze światłem o białej barwie oświetlające przejście dla pieszych.

Oświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Popularnej

Oświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Popularnej

Celem projektu jest zamontowanie oświetlenia nad przejściami dla pieszych na ulicy Popularnej i Krańcowej (przy Rocco) oraz ulicy Popularnej i Wilczycka (przy poczcie).

Stan realizacji:

Projekt zrealizowany. Zainstalowano dodatkowe latarnie oświetlające przejścia dla pieszych.

Usprawnienie ruchu rowerowego (Stare Włochy)

Usprawnienie ruchu rowerowego (Stare Włochy)

Projekt ma na celu uzupełnienie brakujących elementów sieci rowerowej w dzielnicy Włochy. Będzie polegał na modyfikacji przejazdów rowerowych, budowie łączników w postaci dróg rowerowych oraz przywróceniu ruchu rowerów w obu kierunkach na ulicach jednokierunkowych.

Stan realizacji:

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej ogłoszono w maju 2017 i unieważniono z powodu braku ofert. Realizacja projektu przesunięta ze względu na bardzo dużą liczbę zadań przekazanych do realizacji ZDM, w tym realizację projektu „Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I” oraz konieczność kilkukrotnego powtarzania przetargów na realizację tych zadań, spowodowaną brakiem zainteresowania i brakiem złożonych ofert.
W zakresie pkt. 1. łącznik rowerowy do ronda Beczka został wybudowany w 2020 r.
W zakresie pkt. 2. w kwietniu 2019 r. ponownie ogłoszono przetarg na dokumentację budowlaną. Przetarg został unieważniony z powodu braku ofert. Realizacja nastąpi w ramach inwestycji deweloperów.
W zakresie pkt. 3. wprowadzono kontraruch na jednokierunkowym fragmencie ulicy Jutrzenki.

Budowa chodnika ul. 1-go Sierpnia 28

Budowa chodnika ul. 1-go Sierpnia 28

Budowa chodnika o długości 30 mb. prowadzącego od istniejącego chodnika przy bloku nr 28, do przejścia dla pieszych. Aktualnie okoliczni mieszkańcy chodzą ten odcinek po ścieżce wydeptanej przez lata na trawniku.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. W ramach projektu w miejscu przedeptu wybudowano chodnik o długości 30 mb. prowadzący od istniejącego chodnika przy bloku nr 28, do przejścia dla pieszych.

Powered by Projectic.pl