Włochy 2021 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Włochy 2021

Bezpieczny chodnik - Instalatorów

Projekt polega na remoncie chodnika wzdłuż ulicy Instalatorów, ulica częściowo została wyremontowana jednak w planach remontu nie zostały uwzględnione chodniki.

Stan realizacji:

W lipcu 2021 ogłoszono przetarg na remont chodnika. Przetarg został rozstrzygnięty, podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji do 30.03.2022 r., trwają prace remontowe.

Remont ciągu pieszo-rowerowego na ul. Popularnej

Celem projektu jest poprawa jakości sieci ścieżek rowerowych w Warszawie poprzez remont istniejących fragmentów.

Szczegółowo projekt obejmuje:
– wymiana nawierzchni istniejącej ścieżki-pieszo rowerowej oraz jej odgrodzenie od ulicy.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. Ciąg pieszo-rowerowy został wyremontowany: zyskał nową nawierzchnię asfaltową.

Poręcze z podporą przy przejazdach dla rowerzystów

Poręcze z podporą przy przejazdach dla rowerzystów

Zakup i montaż 38 poręczy z podporą dla rowerzystów, które znajdą się przy przejazdach dla rowerzystów.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. Podpórki rowerowe zostały zamontowane.

Powered by Projectic.pl