Wola 2016 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

Wola 2016

Pasy rowerowe na ul. Tatarskiej i ul. Ostroroga

Pasy rowerowe na ul. Tatarskiej i ul. Ostroroga

Projekt przewiduje wytyczenie jednokierunkowego pasa rowerowego na ul. Tatarskiej (północna strona) oraz jednokierunkowych pasów na ul. Ostroroga; cel – uzupełnienie w niskokosztową infrastrukturę rowerową dzielnicy Wola, od lat zaniedbanej szczególnie dla niezmotoryzowanych uczestników ruchu. Przekroje ulic pozwalają na wdrożenie organizacji ruchu z pasami rowerowymi oraz pozwolą podnieść bezpieczeństwo na ul. Tatarskiej, gdzie kierowcy regularnie przekraczają prędkość.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. Wytyczono jednokierunkowy pas rowerowy po północnej stronie Tatarskiej oraz jednokierunkowe pasy rowerowe na ul. Ostroroga. Prace zrealizowano przy okazji wymiany nawierzchni jezdni.

Zmiana organizacji ruchu na zjazdach z jezdni ulicy Anielewicza do zatok przy nieruchomości Anielewicza 33

Zmiana organizacji ruchu na zjazdach z jezdni ulicy Anielewicza do zatok przy nieruchomości Anielewicza 33

Zmiana organizacji ruchu na zjazdach z jezdni ulicy Anielewicza wyeliminuje pojazdy blokujące dojazd do nieruchomości Anielewicza 33 oraz uniemożliwiające bezkolizyjne korzystanie z parkingów społecznych.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. Zjazdy na osiedle z ul. Anielewicza zostały wyremontowane i przebudowane. Poprawiono organizację ruchu eliminując pojazdy blokujące dojazd do nieruchomości Anielewicza 33 oraz uniemożliwiające bezkolizyjne korzystanie z parkingów społecznych.

Ścieżka rowerowa i chodnik 350m od Rondo Daszyńskiego do Kolejowej

Ścieżka rowerowa i chodnik 350m od Rondo Daszyńskiego do Kolejowej

Budowa ścieżki rowerowej asfaltowej 350m od Ronda Daszyńskiego do ul. Kolejowej, po zachodniej stronie ul. Towarowej, wraz z remontem chodnika.

Stan realizacji:

Na odcinku rondo Daszyńskiego – Sienna projekt zostanie zrealizowany przez inwestora prywatnego w ramach realizacji inwestycji niedrogowej (kompleks biurowy). Na odcinku Sienna-Kolejowa droga dla rowerów została wybudowana w 2018 r.

Łączymy wolskie parki: Szymańskiego i Sowińskiego

Łączymy wolskie parki: Szymańskiego i Sowińskiego

Projekt obejmuje zaprojektowanie i wyznaczenie przejścia dla pieszych pomiędzy parkiem Szymańskiego a parkiem Sowińskiego, na wysokości głównych alej tych parków na osi wschód-zachód. Naturalne połączenie głównych alej obu parków, tym samym naturalne połączenie rekreacyjnej przestrzeni tych parków i poprawa komfortu i bezpieczeństwa pieszych podczas przechodzenia pomiędzy nimi.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. Budowa nowego przejścia została zakończona. Przejście zostało wyposażone w azyl, dzięki któremu piesi mogą bezpiecznie zaczekać na możliwość opuszczenia jezdni.

Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli

Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli

Pakiet zmian w organizacji ruchu poprawiających bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na ulicach Mirowa, w tym pasy rowerowe na ul. Grzybowskiej, dopuszczenie ruchu rowerów „pod prąd” na lokalnych ulicach jednokierunkowych i budowa azylów na 4 przejściach dla pieszych.

Stan realizacji:

Realizacja projektu została podzielona między Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Wola a Zarząd Dróg Miejskich.
Na ul. Platynowej, Chmielnej i Łuckiej wprowadzono dwukierunkowy ruch rowerowy. Powstał azyl na przejściu Żelazna/Łucka.
W zakresie ul. Grzybowskiej i Siennej: Ze względu na przedłużające się uzgodnienia projektów organizacji ruchu, zatwierdzone projekty zostały przekazane do ZDM w grudniu 2016 r. Na ich podstawie konieczne jest wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych. W październiku 2018 r. ogłoszono przetarg na dokumentację dla ul. Grzybowskiej. Przetarg rozstrzygnięto. Termin wykonania dokumentacji upływa w grudniu 2019 r. Realizacja inwestycji była planowana w 2021 r., obecnie rozbudowa ul. Grzybowskiej na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Siedmiogrodzkiej jest w planach Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. W kwietniu 2019 r. ogłoszono przetarg na dokumentację budowlaną dla ul. Siennej. Dokumentacja została opracowana.
W zakresie ul. Waliców oraz azyli Chłodna/Wronia: trwa uzgadnianie projektów organizacji ruchu.
W zakresie ul. Krochmalnej trwają prace projektowe.

Powered by Projectic.pl