Wola 2017 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Wola 2017

Droga dla rowerów i chodnik - Rondo Daszyńskiego - Grzybowska

Droga dla rowerów i chodnik - Rondo Daszyńskiego - Grzybowska

Budowa 350 m drogi dla rowerów i remont chodnika wzdłuż Towarowej od Ronda Daszyńskiego do Grzybowskiej po stronie Muzeum Powstania Warszawskiego. Dodatkowo czarne słupki na chodniku przy Rondzie Kercelak by oddać przestrzeń pieszym.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. Wybudowano drogę dla rowerów wzdłuż ul. Towarowej od ul. Grzybowskiej do ul. Prostej. Projekt został zrealizowany w ramach budowy drogi dla rowerów przy Towarowej i Okopowej.

KOŁO naprawię sam - zakup i montaż 3 samoobsługowych stacji naprawy rowerów

KOŁO naprawię sam - zakup i montaż 3 samoobsługowych stacji naprawy rowerów

Zakup i montaż 3 samoobsługowych stacji naprawy rowerów, wyposażonych w niezbędne do naprawy roweru narzędzia. Stacja umożliwia łatwe podwieszenie roweru i dokonanie naprawy. Stacje zapewniają poczucie bezpieczeństwa rowerzystów, gwarantują możliwość samodzielnego naprawienia roweru, a to może zachęcać do wyboru roweru jako środka lokomocji. Stacje są trwale przymocowywane do podłoża.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. Ustawiono 3 samoobsługowe stacje naprawy rowerów. Stacje są dostępne nieodpłatnie w okresie marzec-listopad.

​Usprawnienia rowerowe oraz nowe drzewa na Młynowie

​Usprawnienia rowerowe oraz nowe drzewa na Młynowie

Dopuszczenie kontraruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych, wyznaczenie pasów rowerowych lub pasów postojowych na jezdni ul. Ostroroga oraz łącznik rowerowy pomiędzy Obozową a Tyszkiewicza.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano.

W zakresie pkt. 1 – planowane opracowanie dokumentacji projektowej we własnym zakresie. Realizacja projektu przesunięta ze względu na bardzo dużą liczbę zadań przekazanych do realizacji ZDM, w tym realizację projektu „Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I” oraz konieczność kilkukrotnego powtarzania przetargów na realizację tych zadań, spowodowaną brakiem zainteresowania i brakiem złożonych ofert.

W zakresie pkt. 2 – wyznaczono pasy rowerowe na ul. Ostroroga.

W zakresie pkt. 3 – łącznik wybudowany przez ZGN Wola w 2018 r.

Rowerowe Powązki - budowa łącznika pomiędzy Rondem Radosława a ul. Młocińską wraz z nasadzeniami zieleni.

Rowerowe Powązki - budowa łącznika pomiędzy Rondem Radosława a ul. Młocińską wraz z nasadzeniami zieleni.

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa i utworzenie infrastruktury rowerowej na fragmencie, co do których nie są przewidziane działania w najbliższych latach przez inne jednostki miejskie. Łącznik umożliwi przejazd rowerem pomiędzy osiedlami a Rondem Radosława (centrum handlowe).

Stan realizacji:

Została opracowana i zatwierdzona dokumentacja projektowa. W związku z planowaną realizacją inwestycji komercyjnej na sąsiedniej działce odbyło się spotkanie z inwestorem. Ustalono, że projekt zostanie zrealizowany przez dewelopera. Przewidywany termin realizacji II kwartał 2024 roku.

Rowerowy przystanek na Smoczej

Oświetlenie fragmentu chodnika ul. Smoczej przy budynku nr 3 oraz stworzenie przystanku rowerowego. Ustawienie tam 6 betonowych donic z kwiatami poprawi wizerunek i ozdobi to miejsce.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. Zrealizowano oświetlenie skweru i ustawienie stojaków rowerowych oraz donic na rośliny.

Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Jana Olbrachta

Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Jana Olbrachta

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Jana Olbrachta pomiędzy ulicą Antka Rozpylacza a ulicą Redutową.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. W ramach projektu została wybudowana droga dla rowerów na ul. Jana Olbrachta. Prace zakończyły się wiosną 2021 r.
Opóźnienie było spowodowane dwukrotnym powtarzaniem przetargu na dokumentację projektową, a następnie na roboty budowlane.

Usprawnienia piesze i rowerowe na Odolanach i Ulrychowie

Usprawnienia piesze i rowerowe na Odolanach i Ulrychowie

Projekt polega wybudowaniu chodnika łączącego przystanek autobusowy PARAFIALNA (dawny Prądzyńskiego) w al. Prymasa Tysiąclecia z ulicą Ordona a także dopuszczeniu kontraruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych.

Stan realizacji:

W 2017 r. zostały wykonane projekty organizacji ruchu. Następnie zostało ogłoszone postępowanie na wybór wykonawcy prac w terenie, jednak nie udało się go rozstrzygnąć, ponieważ oferty, jakie wpłynęły znacznie przekraczały środki przeznaczone na ten cel. Ogłoszono kolejne dwa przetargi, jednak ich również nie udało się rozstrzygnąć.
2018 r. próby znalezienia wykonawcy były kontynuowane. Niestety, kolejne przetargi musiały zostać unieważnione ze względu na brak ofert lub zbyt wysokie ceny.
2019 r. procedura aktualizacji projektów organizacji ruchu. Ponadto, ponownie wystąpiono do CKS z wnioskiem o podział zadania na część przeznaczoną do realizacji przez Urząd Dzielnicy Wola i na część, którą po zakończeniu budowy Metra wykona Zarząd Transportu Miejskiego.

W efekcie końcowym projekt będzie sukcesywnie realizowany jako zadanie własne dzielnicy, na podstawie porozumienia zawartego z Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg w następującym zakresie: Dzielnica Wola na podstawie projektów organizacji ruchu, sporządzonych w 2017 roku Dzielnica Wola zrealizuje kontraruch rowerowy na ulicy Krępowieckiego i ulicy Szulborskiej. Pozostałe projekty organizacji ruchu  zostały odrzucone bez rozpatrzenia przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy.

2020 r. prace w trakcie realizacji na podstawie porozumienia zawartego z Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg. Trwają prace związane z wprowadzeniem kontraruchu rowerowego na ulicy Szulborskiej. Do czasu wprowadzenia stałej organizacji ruchu po zakończeniu budowy  II linii metra, organizacja ruchu na ulicy T. Krępowieckiego nie może zostać wprowadzona. Przewidywany termin zakończenia prac – do dnia 31 lipca 2020 r. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, termin zakończenia prac może ulec wydłużeniu.

Drzewa na Kole i dwa koła na Kole

Drzewa na Kole i dwa koła na Kole

Projekt polega na wyniesieniu przejścia dla pieszych wzdłuż ul. Górczewskiej przy wiadukcie kolejowym.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. Przejście dla pieszych i przejazd rowerowy zostały wyniesione w ramach przebudowy ul. Górczewskiej.

Powered by Projectic.pl