Wola 2023 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Wola 2023

Nowe drogi i łączniki rowerowe na Woli

Projekt polega na budowie odcinków dróg rowerowych i łączników, Płocka (Kasprzaka-Ludwiki), Okopowa-Gibalskiego przy cmentarzu żydowskim, zjazd z Prymasa Tysiąclecia do Lasku na Kole, zjazd z DDR w parku Moczydło na skrzyżowanie Deotymy/Batalionu „Pięść”, przejazd rowerowy przez Elekcyjną przy amfiteatrze.

Stan realizacji:

Opóźnienia w realizacji projektów, za które odpowiada Zarząd Dróg Miejskich są spowodowane dużą liczbą prowadzonych inwestycji (tj.: przebudowa ul. Marszałkowskiej, ul. Kondratowicza czy Placu Trzech Krzyży), w tym także dodatkowych zadań, które zostały przydzielone do wykonania przez ZDM, np. przebudowa Placu Centralnego czy remonty w Parku Skaryszewskim – obie zlokalizowane poza pasem drogowym.
W ramach realizacji projektu jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie prac projektowych, realizacja przewidziana jest na pierwszą połowę 2024 r.
Realizacja w części UD Wola: Umowa na realizację zadania zawarta w dniu 26.04.2023 r. Na dzień 06.06.2023 r. opracowana została dokumentacja techniczna budowy ścieżki rowerowej. Rozpoczęto prace w terenie, które zostały wstrzymane w związku z odkryciem dawnej drogi ul. Gęsiej. UD Wola wystąpił do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Uzyskano decyzję zezwalającą na prace pod nadzorem archeologicznym. Podpisano aneks z Wykonawcą z terminem realizacji do 30.04.2024 r.

Doświetlenie jezdni/pasów dzięki odblaskom na przejściach dla pieszych na Woli

Projekt zakłada montaż punktowych elementów odblaskowych, które zostaną zamontowane na jezdni przy pasach na przejściach dla pieszych.

Stan realizacji:

W części projektu Zarządu Dróg Miejskich rozpoczęto prace projektowe.
Realizacja w części zadania leżąca po stronie UD Wola została zakończona w dniu 15.12.2023 r., wybrane przejścia zostały wyposażone w punktowe elementy odblaskowe.

Powered by Projectic.pl