Żoliborz 2017 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Żoliborz 2017

Bezpieczna i przyjazna przestrzeń ulicy Słowackiego: przejście dla pieszych, pasy dla rowerów, nowe miejsca postojowe

Bezpieczna i przyjazna przestrzeń ulicy Słowackiego: przejście dla pieszych, pasy dla rowerów, nowe miejsca postojowe

Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Słowackiego przy Filareckiej (na wysokości Urzędu Dzielnicy), 20 nowych miejsc postojowych na ul. Słowackiego od pl. Wilsona do Krechowieckiej, pasy rowerowe na jezdni oraz nowe przejście dla pieszych na wysokości ul. Szczepanowskiego.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. Zakres projektu został zwiększony w uzgodnieniu z autorem i zarządem dzielnicy. Wpłynęło to na opóźnienie realizacji projektu, który był realizowany etapami. W 2019 r. powstało nowe przejście dla pieszych przy Urzędzie Dzielnicy oraz brakujący odcinek drogi dla rowerów. Nowe przejście dla pieszych i miejsca postojowe zostały wyznaczone na początku 2022 r.

Bezpieczna Elbląska – nowe przyjazne rondo

Bezpieczna Elbląska – nowe przyjazne rondo

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na rondzie ul. Elbląskiej, Przasnyskiej i Saperskiej poprzez utrudnienie przejazdu pojazdów „na wprost” (z pominięciem ruchu okrężnego). Projekt zakłada przebudowę powierzchni brukowanej (przełożenie i wyniesienie kostki i wbudowanie krawężnika miedzy powierzchnią asfaltu i kostki) oraz montaż 6 progów wyspowych.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. W ramach projektu zamontowano elementy uspokojenia ruchu oraz progów zwalniających, a także dokonano korekty wyspy ronda.

Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Krasińskiego i Gwiaździstej od końca uliczki parkingowej do ul. Promyka

Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Krasińskiego i Gwiaździstej od końca uliczki parkingowej do ul. Promyka

Projekt zakłada wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego z wykorzystaniem istniejącego szerokiego chodnika o nawierzchni bitumicznej. Koniec w ul. Krasińskiego zostanie włączony w istniejącą uliczkę parkingową. Koniec od strony ul. Promyka zostanie włączony w istniejącą ścieżkę rowerową z przejazdem przez ul. Gwiaździstą.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. W ramach projektu wyznaczono ciąg rowerowy od ul. Krasińskiego do ul. Gwiaździstej.

Bezpieczne przejście dla pieszych przy Broniewskiego 26

Bezpieczne przejście dla pieszych przy Broniewskiego 26

Wyniesienie przejścia dla pieszych przy wjeździe do Galerii Żoliborz i osiedli Sady III i V.

Stan realizacji:
Projekt zrealizowano. W ramach projektu na ul. Broniewskiego przy wjeździe do Galerii Żoliborz i osiedli Sady III i V powstało wyniesione przejście dla pieszych oraz przejazd rowerowy. Poprawi to bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na ulicy Broniewskiego. Powstało wyniesione przejście dla pieszych i przejazd rowerowy. Projekt zrealizowany z opóźnieniem ze względu na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji projektowej. Dokumentacja została ukończona 15 grudnia 2017 r. W lutym 2018 r. zlecono wykonanie robót budowlanych. Roboty zakończyły się w czerwcu 2018 r.

Rewitalizacja Alei Wojska Polskiego na Żoliborzu

Rewitalizacja Alei Wojska Polskiego na Żoliborzu

Celem projektu jest kompleksowa rewitalizacja Alei Wojska Polskiego, od Cytadeli do Placu Grunwaldzkiego. Pierwszym etapem będzie opracowanie projektu rewitalizacji wspólnie z mieszkańcami, który będzie miał na celu przywrócenie odpowiedniego charakteru alei. W drugim etapie zaplanowano rewitalizację całości alei oraz wykonanie ciągu pieszego na całości alei wraz z ustawieniem koszy, ławek.

Stan realizacji:

Projekt został zrealizowany: wybudowano aleję spacerową z nawierzchni mineralnej, ustawiono ławki i kosze na śmieci.
W ramach realizacji projektu w 2017 r. opracowano koncepcję projektową i poddano ją konsultacjom społecznym. Na podstawie wyników konsultacji przygotowano projekt wykonawczy. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia projektu z Biurem Polityki Mobilności i Transportu oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, realizacja projektu była opóźniona. W lutym 2019 r. ogłoszono przetarg na realizację robót w terenie. Przetarg został rozstrzygnięty, prace zakończyły się w październiku 2019 r.

Na skróty do parku! Chodnik w śladzie przedeptu do Parku Żeromskiego

W ramach projektu powstaje chodnik w śladzie przedeptu, umożliwiający dojście do Parku Żeromskiego najkrótszą drogą od przejścia dla pieszych z kierunku Kina Wisła.

Stan realizacji:

Ze względu na poprawę stanu zieleni w miejscu objętym projektem oraz brak zgody Stołecznej Konserwatora Zabytków i Zarządu Oczyszczania Miasta odstąpiono od realizacji projektu.

Powered by Projectic.pl