Śródmieście 2016 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Śródmieście 2016

Marszałkowską na rowerze

Projekt zakłada wydzielenie bezpiecznej, fizycznie odseparowanej dwukierunkowej drogi rowerowej z szerokiego zewnętrznego pasa zachodniej jezdni ulicy Marszałkowskiej na odcinku ul. Świętokrzyska – ul. Widok wraz z dowiązaniem w postaci krótkich dróg rowerowych do skrzyżowania z ul. Świętokrzyską. Na jezdni wschodniej należy dopuścić ruch rowerowy na buspasie.

Pasy rowerowe i przejścia dla pieszych w Śródmieściu.

Projekt zakłada wyznaczenie pasów rowerowych na 7 kilometrach ulic w Śródmieściu, które połączą istniejące i planowane na 2015 r. ścieżki i pasy rowerowe w spójną sieć korytarzy rowerowych. Przy okazji zmiany w organizacji ruchu poprawią bezpieczeństwo na wybranych skrzyżowaniach i blisko 40 przejściach dla pieszych.

Królewska i Grzybowska przyjazna dla wszystkich

Królewska i Grzybowska przyjazna dla wszystkich

Projekt zakłada przemianę ul. Królewskiej i Grzybowskiej, między Marszałkowską i al. Jana Pawła II. Na całej ulicy pojawią się nowe drzewa i zieleń, ławki i stojaki rowerowe, wyremontowane zostaną chodniki, powstanie też pas dla autobusów i rowerów.

Pogońmy plastikowe donice - wymiana betonowej nawierzchni między jezdniami pl. Powstańców na zieleniec

Pogońmy plastikowe donice - wymiana betonowej nawierzchni między jezdniami pl. Powstańców na zieleniec

Projekt polega na usunięciu betonowej nawierzchni placu między jezdniami Placu Powstańców Warszawy (z zachowaniem chodników w osiach przejść dla pieszych i przy pomniku Napoleona) wraz z plastikowymi donicami i zastąpieniu jej zieleńcem z łąką kwietną.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. Projekt zrealizowany w znacznie rozszerzonym zakresie. Ponad 1000 m kw. nawierzchni zmieniło się w zieloną łąkę kwietną, obsadzoną tysiącami kwiatów i bylin. Na placu pojawiło się też ponad tysiąc krzewów (wierzby purpurowej i wierzby rokity). Posadzono 25 lip srebrzystych, wysokich na 6,5-7 m. Na placu pojawiły się także dodatkowe atrakcje: uliczne instrumenty muzyczne (bębny, dzwony, piszczałki) i dwie trampoliny. Powstał system zraszaczy, rozpylających wodną mgiełkę podczas upałów.

Zielona Świętokrzyska

Zielona Świętokrzyska

Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania zieleni wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej, wykonanie ekspertyz rozwiązań technicznych umożliwiających posadzenie roślin w pobliżu sieci, projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie, w miejscach gdzie nie będzie to wymagało znacznej ingerencji w infrastrukturę podziemną ulicy.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. Projekt zrealizowany w znacznie (ok. 10-krotnie) rozszerzonym zakresie. Posadzono 191 platanów o wys. 8-9 metrów wysokości i obwodzie pnia 30-35 cm. Oprócz nich, posadzono 17 rozłożystych wiśni różowych o wysokości 2,5-3 m. Wzdłuż całej ulicy pojawiły się niskie żywopłoty z irgi (40 tys. sadzonek) oraz łąki kwietne obsadzone kilkunastoma tysiącami bylin i kwiatów. Zaaranżowane zostały kąciki do siedzenia wśród zieleni, tzw. parklety. Przybyło kilkadziesiąt dodatkowych ławek, koszy na śmieci i stojaków dla rowerów.

Powered by Projectic.pl