Zarząd Dróg Miejskich

Menu główne

Ochota 2016

Ochota na rower

Projekt zakłada wyznaczenie pasa dla rowerów na ulicy Raszyńskiej od Filtrowej do Wawelskiej oraz dopuszczenie ruchu w obu kierunkach dla rowerów na małych, lokalnych ulicach Starej Ochoty.

Budowa miejsc postojowych na ul. Białobrzeskiej

Budowa miejsc postojowych na ul. Białobrzeskiej

Przebudowa ciągu komunikacyjnego wzdłuż ul. Białobrzeskiej po stronie nieparzystej na odcinku od ulicy Rokosowskiej do ul. Częstochowskiej polegająca na wyznaczeniu nowych miejsc postojowych umiejscowionych prostopadle do osi jezdni oraz chodnika. Ponadto, przystosujemy przylegające tereny zielone na miejsca służące odpoczynkowi mieszkańców.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano.  Nowy parking powstał po nieparzystej stronie ulicy, na odcinku od ul. Rokosowskiej do ul. Częstochowskiej. Zmiany polegały na wyznaczeniu nowych miejsc postojowych, umiejscowionych prostopadle do osi jezdni oraz chodnika. W zatoce zmieściło się 36 miejsc, w tym dwa dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu wybudowano chodnik od ul. Białobrzeskiej do ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 61 i wzdłuż ogrodzenia do schodów. Na terenie zielonym posadzono nowe drzewa oraz krzewy róż. Pojawił się też nowy żywopłot, oddzielający ciąg komunikacyjny i miejsca postojowe.

Zmiany przyczyniły się do uporządkowania parkowania w tym rejonie i poprawy estetyki terenu.

Budowa przejścia dla pieszych w Al. Jerozolimskich

Przejście dla pieszych w Al. Jerozolimskich (w rejonie budynków Al. Jerozolimskie 141,92,94, Niemcewicza 26) jest potrzebne mieszkańcom okolicznych bloków. Obecnie zlokalizowane przejścia dla pieszych (Spiska Białobrzeska) znajdują się daleko (ok. 400 metrów) od ww. lokalizacji.Przetarg na wybór projektanta zostanie ogłoszony na początku kwietnia

Stan realizacji:

Inżynier Ruchu nie wyraził zgody na realizację projektu bez budowy sygnalizacji. W uzgodnieniu z autorem i CKS podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji projektu. W zamian powstała sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przy ul. Białobrzeskiej i aktywne przejście na zebrze przy ul. Spiskiej.

Stopka

Powered by Projectic.pl