Ochota 2020 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Ochota 2020

Remont chodnika na ulicy Szczęśliwickiej

Projekt zakłada remont chodnika po wschodniej stronie (numery nieparzyste) ul. Szczęśliwickiej na odcinku od ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. do zjazdu na parking pomiędzy budynkami przy ul. Szczęśliwiecka 21 i ul. Kopińska 37

Stan realizacji:

W marcu 2020 r. ogłoszono przetarg na realizację prac z terminem do końca lipca 2020 r. Do przetargu zgłosiło się 7 firm. Żadna oferta nie mieściła się w przewidywanej kwocie, więc przetarg został unieważniony. Wykonanie robót zlecono Zakładowi Remontów i Konserwacji Dróg.

Powered by Projectic.pl