Zarząd Dróg Miejskich

Menu główne

Praga-Północ 2017

Tablice informacyjne o obiektach zabytkowych Pragi

Tablice informacyjne o obiektach zabytkowych Pragi

Umocowanie 20 modułów MSI zawierających informacje i ikonografie na temat obiektu (w języku polskim i angielskim). Tekst i ilustracja nadrukowane są na przeźroczystej płycie poliwęglanowej mocowanej do ściany budynku. Taka forma zapewnia eksponowanie informacji nie ingerując w otoczenie.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. We współpracy z autorem projektu opracowano i zredagowano 20 modułów tablic. Wykonano wizualizacje dla wszystkich modułów. Przesłano do właścicieli/administratorów nieruchomości pismo (z treścią i wizualizacją modułu) z prośbą o zgodę na montaż. Po uzyskaniu zgód możliwe było wystąpienie do konserwatora zabytków o zalecenia dotyczące montażu. Zamontowano 19 modułów. Ze względu na ustalenia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 1 moduł będzie zrealizowany w 2018 roku.

Rozświetlamy Park Praski!

Rozświetlamy Park Praski!

Projekt zakłada poprawę poziomu bezpieczeństwa i komfortu przebywania w Parku Praskim poprzez wymianę oświetlenia w głównych alejach oraz miejscach rekreacji mieszkańców.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. W ramach projektu, w dwóch głównych alejkach parku pojawiło się 25 stylizowanych latarni typu Pastorał Warszawski o wysokości 7 metrów, a w alejkach bocznych 181 latarni parkowych o wysokości 5,5 metra. Wszystkie słupy zostały wyposażone w diodowe oprawy LED o białej barwie światła oraz czujniki ruchu.

System sterujący oświetleniem parku jest unikalny na skalę miasta. To tzw. oświetlenie nadążne, działające w oparciu o dwa stany pracy: stan czuwania, w którym oświetlenie przyciemnia się do określonej mocy oprawy (domyślnie do 60 proc., z możliwością dostosowania) oraz stan akcji, czyli rozjaśnienia do 100 proc. w chwili wykrycia pieszego. Początkowo pomysł zakładał wymianę 87 latarni w Parku Praskim. Dzięki dodatkowym środkom wymieniono oświetlenie w całym parku.

W związku ze zwiększeniem zakresu, realizacja projektu się opóźniła. W lutym 2018 r. ogłoszono przetarg na realizację. Prace budowlane zostały zakończone we wrześniu 2018 r.

Praska Galeria Sław

Praska Galeria Sław

Projekt przewiduje upamiętnienie w przestrzeni ulicy Stalowej postaci historycznych i współczesnych, które zaważyły na losach prawobrzeżnej Warszawy, w tym w szczególności Pragi (Północ)

Stan realizacji:

Projekt zrealizowany. Praską Galerię Sław upamiętniającą osoby zasłużone dla dzielnicy Praga-Północ odsłonięto podczas święta ulicy Stalowej i Nowej Pragi.

Poprawki i uzupełnienie na drogach dla rowerów po budowie Metra (ul Targowa)

Poprawki i uzupełnienie na drogach dla rowerów po budowie Metra (ul Targowa)

1.Poprawienia drogi rowerowej na ul.Targowej:
a)poprawienie przejazdów bramowych (wypełnienie spoin „kocich łbów”)
b)poprawienie przejazdu przez ul.Białostocką
2.Uspokojenie ruchu – brukowy odcinek ul.Ząbkowskiej
Projekt poprawi bezpieczeństwo i komfort dla rowerzystów i pieszych.

Łącznik rowerowy na Placu Weteranów od Sierakowskiego do Floriańskiej

Łącznik rowerowy na Placu Weteranów od Sierakowskiego do Floriańskiej

Projekt przewiduje wykonanie ścieżki rowerowej od skrzyżowania z ul. Sierakowskiego do ul. Floriańskiej. (możliwośc kontynuowania jazdy rowerem boczną uliczką Alei Solidarności)

Stan realizacji:

Od czasu weryfikacji projektu zmieniła się organizacja ruchu w tym rejonie (kierunek ruchu na jezdni serwisowej), co sprawia że realizacja projektu w pierwotnym kształcie nie jest możliwa bez kosztownej przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Jagiellońską i z ul. Sierakowskiego. Koszt takiej inwestycji wynosiłby co najmniej kilkaset tysięcy zł i byłby niewspółmiernie wysoki do korzyści płynących z jego realizacji. Ponadto, ponowna przebudowa skrzyżowań w okresie kilku lat byłaby niegospodarna.

W związku z tym, 27 sierpnia 2019 r. Zespół Koordynujący zadecydował o odstąpieniu od realizacji projektu.

Stopka

Powered by Projectic.pl