Praga-Południe 2016 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Praga-Południe 2016

Bezpiecznie pod mostem - przywrócenie ciągłości drogi rowerowej wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego pod mostem Poniatowskiego

Bezpiecznie pod mostem - przywrócenie ciągłości drogi rowerowej wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego pod mostem Poniatowskiego

Obecnie ciągłość tzw. Słonecznego Szlaku Rowerowego jest przerwana przez murek przeciwpowodziowy pod mostem, a kawałek na południe od mostu na środku ciągu stoi pomnik. Projekt pozwala wyznaczyć nową drogę dla rowerów. Obecny ciąg pozostałby wyłącznie dla pieszych.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. Wybudowano brakujący odcinek drogi dla rowerów pod mostem Poniatowskiego i poszerzono chodnik na tym odcinku.

Projest został zrealizowany z opóźnieniem z powodu przedłużających się uzgodnień – dokumentacja dla inwestycji, ze względu na konieczność dodatkowych uzgodnień wynikających z zabezpieczenia przeciwpowodziowego, została ukończona w 2017 r. W związku z trwającymi pracami ZMID polegającymi na budowie odcinka Trasy Świętokrzyskiej od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zamoyskiego Biuro Koordynacji wstrzymało inwestycję do czasu zakończenia ww. prac. W lutym 2018 r. zlecono wykonanie robót budowlanych ZRiKD. Prace w terenie zostały zrealizowane w sierpniu i wrześniu 2018 r.

Bezpieczna droga do przedszkola

Bezpieczna droga do przedszkola

Wymiana nawierzchni chodnikowej, wymiana nawierzchni asfaltowej, posadzenie trawnika.Projekt ma przede wszystkim na celu poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi chodnikowej z drogą/wjazdem na teren przedszkola dla kierowców, pieszych i rodzin z dziećmi uczęszczających do przedszkola „U Słonia Szczęściarza” przy ul. Szaserów 61 A.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. Wymieniona została nawierzchnia chodnikowa, asfaltowa, a także zasiano trawnik.

Z Gocławia i na Gocław na rowerze

Z Gocławia i na Gocław na rowerze

Projekt ma na celu wybudowanie drogi rowerowej wzdłuż Bora-Komorowskiego po północnej stronie pomiędzy Skalskiego a Abrahama, wymalowanie pasów rowerowych na ul. Meissnera i wyznaczenie miejsc parkingowych oraz na ul. Abrahama na odcinku od ul. Bora Komorowskiego do ul. Kapelanów AK bez sygnalizacji.

Budowa chodnika łączącego Saską Kępę z Gocławiem

Budowa chodnika łączącego Saską Kępę z Gocławiem

Budowa drugiego odcinka chodnika biegnącego przez tereny zielone wzdłuż ul. Bora-Komorowskiego, łączącego Saską Kępę z Gocławiem. Pierwszy odcinek chodnika po stronie Gocławia zostanie wykonany w bieżącym roku ze środków budżetu partycypacyjnego.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. W ramach projektu wzdłuż ul. Bora-Komorowskiego został wybudowany chodnik. Dodatkowo wzdłuż chodnika posadzono drzewa i krzewy.

Realizacja projektu była opóźniona ze względu na trudności w wybraniu wykonawcy. Przetargi na opracowanie dokumentacji projektowej ogłoszono 12.2015; 03.2016; 05.2016; 06.2016 oraz 01.2017 i unieważniono z powodu braku ofert. Finalnie dokumentację opracowano we własnym zakresie. Przetarg na wykonanie robót budowlanych ogłoszono 10.2017 i również unieważniono z powodu braku ofert. Ostatecznie budowa została zlecona do Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg. Prace zakończono w sierpniu 2018 r.

Uzupełnienie sieci rowerowej na Pradze-Południe

Uzupełnienie sieci rowerowej na Pradze-Południe

Budowa drogi rowerowej wzdłuż Bora-Komorowskiego ( bez skrzyżowania z ul. Afrykańską) oraz budowa łącznika i kontrapasa w ciągu ulic Stanisława Augusta – Lubomira.

Powered by Projectic.pl