Praga-Południe 2017 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Praga-Południe 2017

Grochów Północny i Gocławek - ułatwienia dla pasażerów tramwajów, ułatwienia rowerowe

Projekt polega na posadzeniu drzew na Grochowskiej i Chłopickiego, dopuszczeniu kontraruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych (Kordeckiego, Kiprów, Kwatery Głównej, Romea i Julii) oraz utworzeniu obustronnych dojść do przystanków tramwajowych wzdłuż Grochowskiej poprzez wyznaczenie pasów na ich początku.

Stan realizacji:

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej ogłoszono w maju 2017 i rozstrzygnięto. Dokumentacja została ukończona w lutym 2018 r. W marcu 2018 dopuszczono dwukierunkowy ruch rowerów na ul. Kiprów. Dopuszczenie dwukierunkowego ruchu rowerów na ul. Kordeckiego zostało zlecone do realizacji. Zmiany na pozostałych ulicach wymagają dodatkowych uzgodnień.

Poprawa bezpieczeństwa poprzez oświetlenie ul. Bliskiej

Poprawa bezpieczeństwa poprzez oświetlenie ul. Bliskiej

Projekt polega na oświetleniu odcinka chodnika wzdłuż ulicy Bliskiej od ul. Lubelskiej do ul. Nowińskiej, czyli przejścia prowadzącego od dworca Warszawa Wschodnia do osiedli mieszkaniowych. Ustawienie latarni posłuży poprawie bezpieczeństwa mieszkańców okolicy.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. W ramach projektu wykonano remont oświetlenia ul. Bliskiej na Kamionku. Zarząd Dróg Miejskich zdecydował o rozszerzeniu projektu i kompleksowo oświetlił całą ulicę. Wzdłuż ulic ustawiono 8 nowych słupów z pracami LED. Dodatkowo, aby zapewnić odpowiednie oświetlenie chodnika, przed budynkiem Bliska 23 pojawiły się niskie słupy oświetleniowe, zaś po drugiej stronie ustawiono dodatkową latarnię oświetlającą chodnik. Dodatkowe oprawy z jaśniejszym światłem pojawiły się w rejonie przejścia dla pieszych przez ul. Bliską przy Dworcu Wschodnim. W ramach odtworzenia ułożony został nowy chodnik.

Realizacja projektu zakończyła się w sierpniu 2018 r. ze względu na trudności w znalezieniu wykonawcy robót. Dokumentacja projektowa została ukończona jesienią 2017 r. Ogłoszono przetarg na budowę z terminem realizacji do 20 grudnia 2017 r. W związku z brakiem ofert przetarg unieważniono. Przetarg został powtórzony w lutym 2018 roku i wówczas udało się go rozstrzygnąć.

Widniej na Pradze Płd. - 11 latarni LED

Widniej na Pradze Płd. - 11 latarni LED

Projekt zakłada montaż 4 nowoczesnych latarni typu LED przy nowo wybudowanym chodniku wzdłuż. ul. gen. Bora-Komorowskiego (pomiędzy ul. M. Pawlikowskiego a gen. St. Skalskiego) oraz 7 latarni wzdłuż chodnika, który będzie realizowany w roku 2016 (pomiędzy ul. Afrykańską a gen. St. Skalskiego).

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. Latarnie są włączone tam gdzie znajduje się istniejący chodnik. Pozostałe latarnie są wyłączone do czasu budowy chodnika.

Droga rowerowa na Bora-Komorowskiego na odcinku Fieldorfa – Abrahama

Droga rowerowa na Bora-Komorowskiego na odcinku Fieldorfa – Abrahama

Projekt polega budowie drogi rowerowej po północnej stronie Bora-Komorowskiego na odcinku Fieldorfa – Abrahama, czyli na ostatnim brakującym fragmencie.

Pasy rowerowe i miejsca parkingowe na ul. Abrahama i Umińskiego

Pasy rowerowe i miejsca parkingowe na ul. Abrahama i Umińskiego

Projekt ma na celu wymalowanie pasów rowerowych i wyznaczenie miejsc parkingowych na ul. Abrahama od ul. Kapelanów AK do ul. Fieldorfa i na ul. Umińskiego.

Kontraruch rowerowy na ulicy Mycielskiego, Paca i Prochowej

Projekt polega na dopuszczeniu dwukierunkowego ruchu pod prąd dla rowerów na ul. Mycielskiego, Paca i Prochowej.

Uzupełnij DZIURĘ - infrastruktura rowerowa wzdłuż Grenadierów

Uzupełnij DZIURĘ - infrastruktura rowerowa wzdłuż Grenadierów

Infrastruktura rowerowa po obu stronach ulicy Grenadierów. Przerwa w ciągłości pasów przy skrzyżowaniu z Majdańską oraz na wysokości przystanku Majdańska 04. Przed stacją Orlen pas do skrętu prowadzący do drogi rowerowej Białowieska i drogi rowerowej Ostrobramska.

Droga dla rowerów na Egipskiej i Saskiej

Droga dla rowerów na Egipskiej i Saskiej

Projekt ma na celu wybudowanie drogi rowerowej wzdłuż Saskiej i Egipskiej po północno-wschodniej stronie, pomiędzy Lizbońską a Afrykańską.

Powered by Projectic.pl