Śródmieście 2017 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Śródmieście 2017

Krucza przyjazna dla pieszych - szerszy chodnik

Krucza przyjazna dla pieszych - szerszy chodnik

Projekt polega na przeniesieniu parkowania z chodnika na jezdnię na ul. Kruczej na południe od ul. Pięknej.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowany. Parkowanie na ulicy Kruczej w rejonie ul. Pięknej i Chopina zostało przeniesione na jezdnię. Dzięki czemu piesi mogą korzystać z szerszego chodnika.

Bezpieczne przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów

Bezpieczne przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściach i rowerzystów na przejazdach poprzez ich wyniesienie do poziomu chodnika i drogi dla rowerów.

Uzupełnienie sieci tras rowerowych w Śródmieściu.

Poprawa spójności i bezpieczeństwa sieci tras rowerowych w centrum Warszawy poprzez budowę lub korektę 4 odcinków dróg lub pasów ruchu dla rowerów, dobranych tak by jak najlepiej uzupełniać planowane w latach 2016-2017 większe inwestycje. Łatwiejszy dojazd m.in. z/na Żoliborz, most Gdański i Trakt Królewski.

Połączenie pasów rowerowych na Tamce z mostem Świętokrzyskim

Połączenie pasów rowerowych na Tamce z mostem Świętokrzyskim

Wyznaczenie pasów rowerowych na ulicach Tamka i Zajęcza, łączących istniejące pasy rowerowe na Tamce i Podskarpową Ścieżkę Rowerową ze drogami dla rowerów na moście Świętokrzyskim i bulwarami nad Wisłą; zapewnienie ciągłości głównej trasy rowerowej z Woli na Pragę.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowany. 

W ramach projektu pojawiły się pasy rowerowe wyznaczone na jezdni: na ul. Tamka (od ul. Kruczkowskiego do ul. Wybrzeże Kościuszkowskie) do jazdy w kierunku Wisły, oraz na ul. Zajęczej (od ul. Wybrzeże Kościuszkowskie do ul. Topiel) do jazdy w kierunku centrum. Połączyły one istniejące ciągi rowerowe po dwóch stronach Wisły tworząc pierwszą pełną trasę przez centrum Warszawy.

Oprócz tego wprowadzone zostało szereg mniejszych usprawnień. Rowerzyści zyskali możliwość skrętu z ul. Solec w kierunku Tamki (dzięki wydzielonemu pasowi do lewoskrętu) oraz na odwrót. Pojawiły się również nowe stojaki rowerowe. Na szerokich jezdniach udało się pogodzić interesy różnych uczestników ruchu. Szerokość jezdni (zarówno Tamki jak i Zajęczej) jest taka, jak na poprzedzającym ją odcinku, a zatem zmiany nie powodują utworzenia “wąskiego gardła”. Kierowcy zyskali także dodatkowe miejsca postojowe wyznaczone na jezdni ul. Zajęczej.

Uciąglijmy ścieżkę rowerową wzdłuż Wisłostrady na Powiślu. Rowerem na ASP!

Uciąglijmy ścieżkę rowerową wzdłuż Wisłostrady na Powiślu. Rowerem na ASP!

Projekt poprawy bezpieczeństwa i uspójnienia ważnego szlaku komunikacji rowerowej na Powiślu poprzez budowę ścieżki rowerowej na Wisłostradzie. Zadanie obejmuje ul. Wybrzeże Kościuszkowskie i ul. Wioślarską od ul. Zajęczej do ul. Ludnej po stronie zachodniej.

Bezpieczne przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów

Bezpieczne przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściach i rowerzystów na przejazdach poprzez ich wyniesienie do poziomu chodnika i drogi dla rowerów.

Plac na Rozdrożu wygodniejszy dla pieszych i rowerzystów

Plac na Rozdrożu wygodniejszy dla pieszych i rowerzystów

Projekt zakłada budowę pochylni z pl. Na Rozdrożu na placyk z fontanną oraz poszerzenie chodnika w pd. narożniku placu, co ułatwi pieszym i rowerzystom oczekiwanie na zielone światło.

Stan realizacji:

Nowa pochylnia połączyła Aleje Ujazdowskie z terenem wokół fontanny. Docelowo plac będzie bardziej dostępny – powstaną windy i nowe przejścia dla pieszych. Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji dla zmian w sygnalizacji na al. Szucha wraz z przebudową węzła przesiadkowego na pl. Na Rozdrożu.

Powered by Projectic.pl