Ursynów 2018

Usprawnienie ruchu rowerów od al. KEN do Doliny Służewieckiej

Projekt zakłada wyznaczenie przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu al. KEN i ul. Surowieckiego, aby ułatwić jazdę ścieżką rowerową w al. KEN. Ponadto zakłada budowę alejki łączącej ścieżkę rowerową w parku Kozłowskiego z alejkami w rejonie budynków Koński Jar 9 i 10.

Stan realizacji:

W grudniu 2017 r. ogłoszono przetarg na dokumentację projektową. Umowę z projektantem podpisano 27.02.2018. Dokumentacja została ukończona zgodnie z umową w październiku 2018 r. Planowane ogłoszenie przetargu na wykonanie prac w terenie.

Wygodny i bezpieczny chodnik wzdłuż ul. Kłobuckiej

Projekt zakłada remont istniejącego chodnika i budowę nowego w miejscach, w których brakuje wzdłuż ulicy Kłobucka, na odcinku pomiędzy ul. Bokserską a ul. Wyczółki.

Stan realizacji:

Został ogłoszony przetarg na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przebudowy ul. Kłobuckiej, uwzględniającej również realizację projektu z budżetu partycypacyjnego. Przetarg został unieważniony z powodu zbyt wysokiej kwoty. Wystąpiono z wnioskiem o przyznanie dodatkowych środków na to zadanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Budowa pasa postojowego wzdłuż ulicy Kłobuckiej

Projekt zakłada wyznaczenie równoległego pasa postojowego wzdłuż ulicy Kłobuckiej, na odcinku pomiędzy ul. Taborową a ul. Wyczółki.

Stan realizacji:

Został ogłoszony przetarg na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przebudowy ul. Kłobuckiej, uwzględniającej również realizację projektu z budżetu partycypacyjnego. Przetarg został unieważniony z powodu zbyt wysokiej kwoty. Wystąpiono z wnioskiem o przyznanie dodatkowych środków na to zadanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Miejsca parkingowe ul. Kłobucka 10

Projekt zakłada wykonanie 24 miejsc parkingowych przed posesją Kłobucka 10.

Stan realizacji:

Został ogłoszony przetarg na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przebudowy ul. Kłobuckiej, uwzględniającej również realizację projektu z budżetu partycypacyjnego. Przetarg został unieważniony z powodu zbyt wysokiej kwoty. Wystąpiono z wnioskiem o przyznanie dodatkowych środków na to zadanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Powered by Projectic.pl