Wola 2016 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Wola 2016

Pasy rowerowe na ul. Tatarskiej i ul. Ostroroga.

Pasy rowerowe na ul. Tatarskiej i ul. Ostroroga.

Projekt przewiduje wytyczenie jednokierunkowego pasa rowerowego na ul. Tatarskiej (północna strona) oraz jednokierunkowych pasów na ul. Ostroroga; cel – uzupełnienie w niskokosztową infrastrukturę rowerową dzielnicy Wola, od lat zaniedbanej szczególnie dla niezmotoryzowanych uczestników ruchu. Przekroje ulic pozwalają na wdrożenie organizacji ruchu z pasami rowerowymi oraz pozwolą podnieść bezpieczeństwo na ul. Tatarskiej, gdzie kierowcy regularnie przekraczają prędkość.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. Wytyczono jednokierunkowy pas rowerowy po północnej stronie Tatarskiej oraz jednokierunkowe pasy rowerowe na ul. Ostroroga. Prace zrealizowano przy okazji wymiany nawierzchni jezdni.

Zmiana organizacji ruchu na zjazdach z jezdni ulicy Anielewicza do zatok przy nieruchomości Anielewicza 33.

Zmiana organizacji ruchu na zjazdach z jezdni ulicy Anielewicza do zatok przy nieruchomości Anielewicza 33.

Zmiana organizacji ruchu na zjazdach z jezdni ulicy Anielewicza wyeliminuje pojazdy blokujące dojazd do nieruchomości Anielewicza 33 oraz uniemożliwiające bezkolizyjne korzystanie z parkingów społecznych.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. Zjazdy na osiedle z ul. Anielewicza zostały wyremontowane i przebudowane. Poprawiono organizację ruchu eliminując pojazdy blokujące dojazd do nieruchomości Anielewicza 33 oraz uniemożliwiające bezkolizyjne korzystanie z parkingów społecznych.

Ścieżka rowerowa i chodnik 350m od Rondo Daszyńskiego do Kolejowej

Ścieżka rowerowa i chodnik 350m od Rondo Daszyńskiego do Kolejowej

Budowa ścieżki rowerowej asfaltowej 350m od Ronda Daszyńskiego do ul. Kolejowej, po zachodniej stronie ul. Towarowej, wraz z remontem chodnika

Stan realizacji:

Na odcinku rondo Daszyńskiego – Sienna projekt zostanie zrealizowany przez inwestora prywatnego w ramach realizacji inwestycji niedrogowej (kompleks biurowy). Na odcinku Sienna-Kolejowa droga dla rowerów została wybudowana w 2018 r.

Łączymy wolskie parki: Szymańskiego i Sowińskiego

Łączymy wolskie parki: Szymańskiego i Sowińskiego

Projekt obejmuje zaprojektowanie i wyznaczenie przejścia dla pieszych pomiędzy parkiem Szymańskiego a parkiem Sowińskiego, na wysokości głównych alej tych parków na osi wschód-zachód. Naturalne połączenie głównych alej obu parków, tym samym naturalne połączenie rekreacyjnej przestrzeni tych parków i poprawa komfortu i bezpieczeństwa pieszych podczas przechodzenia pomiędzy nimi.

Stan realizacji:

Projekt zrealizowano. Budowa nowego przejścia została zakończona. Przejście zostało wyposażone w azyl, dzięki któremu pieszy mogą bezpiecznie zaczekać na możliwość opuszczenia jezdni.

Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego na Woli.

Pakiet zmian w organizacji ruchu poprawiających bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na ulicach Mirowa, w tym pasy rowerowe na ul. Grzybowskiej, dopuszczenie ruchu rowerów „pod prąd” na lokalnych ulicach jednokierunkowych i budowa azylów na 4 przejściach dla pieszych. Realizacja w zakresie pkt. 1, 2 i 4.

Powered by Projectic.pl