Droga dla rowerów wzdłuż Al. Jana Pawła II - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Droga dla rowerów wzdłuż Al. Jana Pawła II

ZADANIE NR 13 W RAMACH PROJEKTU ROZWÓJ SIECI TRAS ROWEROWYCH WARSZAWY
W RAMACH ZIT WOF ETAP II

Projekt stanowi część składową większej inwestycji, która zakłada remont i przebudowę istniejących jezdni, tak aby zachować jednolity przekrój całego ciągu komunikacyjnego wzdłuż Al. Jana Pawła II. Projekt zakłada budowę ścieżki rowerowej od Ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej. W ramach zadania powstaną dwukierunkowe drogi asfaltowe dla rowerów, odseparowane od chodników za pomocą pasa zieleni. Po zachodniej stronie alei droga dla rowerów będzie przeprowadzona przez rondo Czterdziestolatka i doprowadzona do ul. Nowogrodzkiej. Tym samym dwa dotychczas przedzielone odcinki ulicy połączy nowy przejazd rowerowy. Podjęte działania doprowadzą do połączenia ścieżki z istniejącymi trasami wzdłuż ul. Prostej oraz ul. Świętokrzyskiej. Ponadto, na nowej trasie zostaną wykonane łączniki rowerowe do ślepo zakończonych ulic Siennej i Śliskiej. Długość realizowanego odcinka – 940 m.

Powered by Projectic.pl