Droga dla rowerów wzdłuż Al. KEN - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Droga dla rowerów wzdłuż Al. KEN

ZADANIE NR 14 W RAMACH PROJEKTU ROZWÓJ SIECI TRAS ROWEROWYCH WARSZAWY
W RAMACH ZIT WOF ETAP II

Projekt zakłada przebudowę drogi rowerowej wzdłuż al. KEN na odcinku od ul. Wąwozowej do Lasu Kabackiego oraz remont drogi powiatowej nr 5556W al. Komisji Edukacji Narodowej w granicach pasa drogowego na skrzyżowaniu z ul. Wąwozową. Zakres prac polega na ułożeniu warstw betonu asfaltowego oraz ustawieniu obrzeży trawnikowych i ułożeniu nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych, co znacząco poprawi komfort i bezpieczeństwo podróży z wykorzystaniem roweru jako środka transportu. Trasa rowerowa łączy się z innymi ścieżkami biegnącymi przy ul. Wąwozowej oraz przy Lesie Kabackim, tworząc spójny ciąg tras rowerowych na terenie osiedla Kabaty. Długość realizowanego odcinka – 450 m.

Powered by Projectic.pl