Droga dla rowerów wzdłuż Al. Lotników - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Droga dla rowerów wzdłuż Al. Lotników

ZADANIE NR 9 W RAMACH PROJEKTU ROZWÓJ SIECI TRAS ROWEROWYCH WARSZAWY
W RAMACH ZIT WOF ETAP II

Brak infrastruktury rowerowej w znacznym stopniu wpływa na poziom bezpieczeństwa, dotychczasowy układ w postaci jednej jezdni z dwoma pasami ruchu (po jednym w każdą stronę), skrzyżowanie z ulicą Puławską gdzie Aleja Lotników staje się dwujezdniowa i gdzie uczestnicy ruchu rowerowego dokonują przejazdów chodnikiem lub jezdnią, w jednym i drugim przypadku zwiększając niebezpieczeństwo ruchu drogowego dla pozostałych jego uczestników. W odpowiedzi na powyżej wskazany problem konieczna jest budowa drogi dla rowerów po południowej stronie alei Lotników na odcinku ul. Modzelewskiego do ul. Puławskiej. Inwestycja jednocześnie łączy się z dwoma istniejącymi już trasami wzdłuż ul. Modzelewskiego oraz ul. Puławskiej tworząc spójny system tras rowerowych. W ramach projektu zaplanowano infrastrukturę towarzyszącą w postaci separatorów oraz stojaków. Długość realizowanego odcinka – 470 metrów.

Powered by Projectic.pl