Droga dla rowerów wzdłuż Al. Zjednoczenia - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Droga dla rowerów wzdłuż Al. Zjednoczenia

ZADANIE NR 10 W RAMACH PROJEKTU ROZWÓJ SIECI TRAS ROWEROWYCH WARSZAWY
W RAMACH ZIT WOF ETAP II

Projekt obejmujący budowę drogi dla rowerów na odcinku ul. Żeromskiego – ul. Kasprowicza oraz przebudowę drogi dla rowerów na odcinku ul. Kasprowicza – ul. Marymoncka, stanowi część składową większej inwestycji polegającej na przebudowie Alei Zjednoczenia wraz z fragmentami ulic poprzecznych: ul. Żeromskiego, ul. Schroegera, ul. Kasprowicza, ul. Barcickiej, ul. Cegłowskiej i ul. Marymonckiej oraz remoncie placu przed strażnicą straży pożarnej. Realizacja inwestycji wpisuje się w strategiczne podejście tworzenia spójnego systemu tras rowerowych poprzez połączenie ze ścieżkami rowerowymi ul. Kasprowicza oraz Marymoncką. W ramach projektu zaplanowano również infrastrukturę towarzyszącą w postaci stojaków. Długość realizowanego odcinka – 930 metrów.

Powered by Projectic.pl