Droga dla rowerów wzdłuż ul. Belgradzkiej - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Droga dla rowerów wzdłuż ul. Belgradzkiej

ZADANIE NR 17 W RAMACH PROJEKTU ROZWÓJ SIECI TRAS ROWEROWYCH WARSZAWY
W RAMACH ZIT WOF ETAP II

Projekt przewiduje remont drogi powiatowej 5506W ul. Belgradzkiej na odcinku od Al. Komisji Edukacji Narodowej do ul. J. Rosoła. Przebudowywany odcinek stanowi ważny fragment łączący trasę wzdłuż ul. Belgradzkiej z trasami wzdłuż Al. Komisji Edukacji Narodowej oraz ul. Rosoła. Długość realizowanego odcinka – 600 m.

Powered by Projectic.pl