Droga dla rowerów wzdłuż ul. Bora – Komorowskiego – Saskiej – Egipskiej - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Droga dla rowerów wzdłuż ul. Bora – Komorowskiego – Saskiej – Egipskiej

ZADANIE NR 12 W RAMACH PROJEKTU ROZWÓJ SIECI TRAS ROWEROWYCH WARSZAWY
W RAMACH ZIT WOF ETAP II

Zadanie opiera się na powiązaniu funkcjonalnym przebudowy ul. Bora-Komorowskiego na odcinkach od ul. Afrykańskiej – ul. Abrahama oraz ul. Abrahama – ul. Fieldorfa. Projekt zakłada również przebudowę ul. Saskiej i ul. Egipskiej na odcinku ul. Lizbońska – ul. Afrykańska. Zakres prac polegać będzie na budowie dróg dla rowerów. Realizacja projektu doprowadzi do powstania nowej trasy rowerowej, prowadzącej w kierunku Trasy Łazienkowej, będącej jednocześnie łącznikiem pomiędzy istniejącymi trasami rowerowymi biegnącymi wzdłuż ul. Fieldorfa-Nila i ul. Saskiej. W obrębie inwestycji zaplanowano również infrastrukturę towarzyszącą – separatory. Długość realizowanego odcinka – 2 km.

Powered by Projectic.pl