Droga dla rowerów wzdłuż ul. Domaniewskiej - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Droga dla rowerów wzdłuż ul. Domaniewskiej

ZADANIE NR 4 W RAMACH PROJEKTU ROZWÓJ SIECI TRAS ROWEROWYCH WARSZAWY
W RAMACH ZIT WOF ETAP II

W ramach projektu zaplanowano przebudowę ulicy Domaniewskiej, bez zmiany granic pasa drogowego poprzez budowę ścieżki rowerowej. Zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie, nawierzchnia drogi rowerowej pokryta zostanie mieszanką mineralno-asfaltową. Zastosowana technologia gwarantuje, że nowopowstała infrastruktura będzie zapewniać komfort i bezpieczeństwo podczas podróżowania rowerem. Zaplanowano również infrastrukturę towarzyszącą w postaci stojaków oraz separatorów. Budowana droga dla rowerów będzie posiadała połączenie z drogą dla rowerów na ul. Domaniewskiej. Długość realizowanego odcinka – 220 metrów.

Powered by Projectic.pl