Droga dla rowerów wzdłuż ul. Kasprowicza - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Droga dla rowerów wzdłuż ul. Kasprowicza

ZADANIE NR 18 W RAMACH PROJEKTU ROZWÓJ SIECI TRAS ROWEROWYCH WARSZAWY
W RAMACH ZIT WOF ETAP II

Zadanie zakłada remont drogi powiatowej 5592W ul. J. Kasprowicza na odcinku do ul. Kasprowicza 60 do ul. S. Przybyszewskiego oraz na odcinku od ul. S. Przybyszewskiego do ul. Al. Zjednoczenia. Zakres robót przewiduje ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, ułożenie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej oraz ułożenie ścieków przykrawężnikowych z kostki brukowej. Podjęte działania znacząco wpłyną na poprawę bezpieczeństwa na istniejącej trasie rowerowej, tym samym zachęcą do częstszego wybierania roweru jako środka transportu
Odcinek trasy rowerowej będący przedmiotem zadania łączy się z drogą dla rowerów przy Al. Zjednoczenia, tworząc spójny układ ścieżek rowerowych. Długość realizowanego odcinka – 400 m.

Powered by Projectic.pl