Droga dla rowerów wzdłuż. ul. Olbrachta - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Droga dla rowerów wzdłuż. ul. Olbrachta

ZADANIE NR 20 W RAMACH PROJEKTU ROZWÓJ SIECI TRAS ROWEROWYCH WARSZAWY
W RAMACH ZIT WOF ETAP II

Zadanie obejmuje budowę drogi dla rowerów na ul. Jana Olbrachta na odcinku od ul. Antka Rozpylacza do ul. Bitwy pod Lenino. W ramach projektu wdrożony zostanie również kontraruch rowerowy na jednokierunkowych ulicach Krępowieckiego oraz Góralskiej, do ul. Góralskiej wybudowany zostanie łącznik w postaci dwukierunkowej drogi dla rowerów. Realizacja infrastruktury wzdłuż ul. Jana Olbrachta doprowadzi do połączenia przy skrzyżowaniu z ul. T. Krępowieckiego z istniejącym fragmentem drogi dla rowerów wzdłuż ul. Jana Olbrachta. Długość realizowanego odcinka – 700 m.

Powered by Projectic.pl