Droga dla rowerów wzdłuż ul. Powstańców Śląskich - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Droga dla rowerów wzdłuż ul. Powstańców Śląskich

ZADANIE NR 16 W RAMACH PROJEKTU ROZWÓJ SIECI TRAS ROWEROWYCH WARSZAWY
W RAMACH ZIT WOF ETAP II

Zadanie zakłada modernizację drogi rowerowej wzdłuż ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Maczka do ul. Piastów Śląskich. Przebudowywany odcinek stanowi ważny fragment łączący trasę wzdłuż ul. Powstańców Śląskich z trasami wzdłuż ul. Maczka oraz ul. Piastów Śląskich. Długość realizowanego odcinka – 600 m.

Powered by Projectic.pl