Droga dla rowerów wzdłuż ul. Roentgena – Ciszewskiego - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Droga dla rowerów wzdłuż ul. Roentgena – Ciszewskiego

ZADANIE NR 2 W RAMACH PROJEKTU ROZWÓJ SIECI TRAS ROWEROWYCH WARSZAWY

W RAMACH ZIT WOF ETAP II

Projekt polega na budowie nowego odcinka drogi dla rowerów o długości ok 100 metrów oraz przebudowie istniejącej drogi o długości ok. 1,4 km. Inwestycja obejmująca obszar wzdłuż ciągu ulic W.K. Roentgena oraz J. F. Ciszewskiego, na odcinku od ul. F. Płaskowickiej do al. Komisji Edukacji Narodowej ma służyć obsłudze komunikacyjnej ruchu rowerowego poprzez remont nawierzchni dróg rowerowych i chodników. Wykonane prace doprowadzą do połączenia z następującymi trasami: ul. Płaskowicka, al. KEN, ul. Ciszewskiego, ul. Pileckiego oraz ul. Dereniowa. Zaplanowano również infrastrukturę towarzyszącą w postaci stojaków oraz separatorów. Długość realizowanego odcinka – 1,5 km.

Powered by Projectic.pl