Droga dla rowerów wzdłuż ul. Słowackiego - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Droga dla rowerów wzdłuż ul. Słowackiego

ZADANIE NR 1 W RAMACH PROJEKTU ROZWÓJ SIECI TRAS ROWEROWYCH WARSZAWY
W RAMACH ZIT WOF ETAP II

Realizacja projektu zakłada przebudowę drogi powiatowej bez zmiany granic pasa drogowego w rejonie ulicy Słowackiego w Warszawie. Prace polegają na przebudowie jezdni, zatoki autobusowej oraz budowie zatok postojowych, chodnika i drogi dla rowerów. W zakresie podlegającemu projektowi, zadanie obejmuje budowę drogi dla rowerów na odcinku od ul. Popiełuszki do ul. Krechowieckiej oraz przebudowę drogi dla rowerów od ul. Krechowieckiej do Placu Wilsona (ul. Teoplitza). Wykonane prace doprowadzą do połączenia z następującymi trasami: ul. Krechowiecka, ul. Kolektorska, ul. Teoplitza oraz zintegrowania z węzłem przesiadkowym – Marymont, Plac Wilsona. Długość realizowanego odcinka – 650 metrów.

Powered by Projectic.pl