Droga dla rowerów wzdłuż ul. Sokolej przy PKP Stadion - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Droga dla rowerów wzdłuż ul. Sokolej przy PKP Stadion

ZADANIE NR 8 W RAMACH PROJEKTU ROZWÓJ SIECI TRAS ROWEROWYCH WARSZAWY
W RAMACH ZIT WOF ETAP II

Projekt polega na budowie drogi dla rowerów wzdłuż wschodniej strony ul. Sokolej na odcinku od skrzyżowania ul. Zamoście z ul. Sokolą do początku dodatkowego pasa ruchu dla samochodów w stronę wejścia do stacji Metro Stadion Narodowy oraz wejścia na Dworzec PKP Stadion. Projektowana ścieżka rowerowa jest przedłużeniem drogi dla rowerów łączącej prawobrzeżną i lewobrzeżną Warszawę poprzez Most Świętokrzyski. Dzięki realizacji tego niedługiego fragmentu drogi dla rowerów znacznie zwiększy się bezpieczeństwo rowerzystów jadących wschodnią stroną ul. Sokolej od skrzyżowania z ul. Zamoście w stronę skrzyżowania z ul. Zamoyskiego. Realizacja projektu wzdłuż ul. Sokolej przy PKP Stadion doprowadzi do połączenia z trasą przy skrzyżowaniu ul. Zamoście z ul. Sokolą. Planowany odcinek jest istotny dla promocji zrównoważonej mobilności miejskiej. Długość realizowanego odcinka – 100 metrów.

Powered by Projectic.pl