Droga dla rowerów wzdłuż ul. Szpotańskiego – Wydawniczej - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Droga dla rowerów wzdłuż ul. Szpotańskiego – Wydawniczej

ZADANIE NR 11 W RAMACH PROJEKTU ROZWÓJ SIECI TRAS ROWEROWYCH WARSZAWY
W RAMACH ZIT WOF ETAP II

Projekt przewiduje remont drogi powiatowej ul. K. Szpotańskiego w granicach pasa drogowego na odcinku od ul. K. Szpotańskiego 12 do ul. Wydawniczej. Zakres prac budowlanych przewiduje wymianę nawierzchni z kostki na nawierzchnię asfaltową. W ramach inwestycji wymieniona zostanie również nawierzchnia chodnika przy ul. Szpotańskiego, z kostki na nawierzchnię asfaltową. Wszystkie podjęte działania wpłyną pozytywnie na komfort i bezpieczeństwo użytkowania infrastruktury rowerowej. Realizacja projektu wzdłuż ul. Szpotańskiego doprowadzi do połączenia z drogą dla rowerów przy ul. Wydawniczej. W obrębie ścieżki rowerowej zaplanowano infrastrukturę towarzyszącą – separatory. Długość realizowanego odcinka – 1,2 km.

Powered by Projectic.pl