Droga dla rowerów wzdłuż ul. Wołoskiej - Boboli - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Droga dla rowerów wzdłuż ul. Wołoskiej – Boboli

ZADANIE NR 15 W RAMACH PROJEKTU ROZWÓJ SIECI TRAS ROWEROWYCH WARSZAWY
W RAMACH ZIT WOF ETAP II

Zadanie obejmuje remont drogi powiatowej 5508W ul. Św. Andrzeja Boboli na odcinku od ul. Rostafińskich do ul. Wołoskiej oraz na odcinku od ul. Św. Andrzeja Boboli do ul. Racławickiej, a także remont drogi powiatowej 5508W ul. Wołoskiej na odcinku od ul. Konstruktorskiej do ul. Domaniewskiej. Zakres robót przewiduje ułożenie warstw z betonu asfaltowego na drodze dla rowerów oraz prowadzenie pozostałych prac ziemnych mających na celu poprawę istniejącej infrastruktury drogowej. Przebudowywane odcinki stanowią ważne fragmenty łączące trasy wzdłuż ul. Wołoskiej i ul. Boboli z innymi trasami rowerowymi wzdłuż ul. Domaniewskiej oraz ul. Konstruktorskiej, a także z infrastrukturą rowerową wzdłuż ul. Racławickiej oraz ul. Jarosława Dąbrowskiego.
Długość realizowanego odcinka – 1,2 km.

Powered by Projectic.pl