Droga dla rowerów wzdłuż ul. Wrocławskiej - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Droga dla rowerów wzdłuż ul. Wrocławskiej

ZADANIE NR 19 W RAMACH PROJEKTU ROZWÓJ SIECI TRAS ROWEROWYCH WARSZAWY
W RAMACH ZIT WOF ETAP II

Projekt przewiduje budowę drogi dla rowerów na ul. Wrocławskiej na odcinku Powstańców Śląskich – Widawska. W ramach projektu po wschodniej stronie ulicy wybudowana zostanie droga dla rowerów. W pasie drogowym ul. Powstańców Śląskich znajduje się droga dla rowerów, która zostanie połączona z projektowaną infrastrukturą, tym samym zostanie rozszerzony zakres spójnych i zintegrowanych tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dzielnicy Bemowo. Realizacja zadania doprowadzi również do połączenia budowanej infrastruktury z istniejącą drogą dla rowerów przy ul. Żołnierzy Wyklętych. Długość realizowanego odcinka – 550 m.

Powered by Projectic.pl