Droga dla rowerów wzdłuż ul. Żwirki i Wigury - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Droga dla rowerów wzdłuż ul. Żwirki i Wigury

ZADANIE NR 6 W RAMACH PROJEKTU ROZWÓJ SIECI TRAS ROWEROWYCH WARSZAWY
W RAMACH ZIT WOF ETAP II

Projekt przewiduje wykonanie drogi dla rowerów po zachodniej stronie ul. Żwirki i Wigury w na odcinku ul. Hynka – ul. 1 Sierpnia. Realizacja zadania pozwoli na połączenie dwóch istniejących już wzdłuż ul. Żwirki i Wigury dróg dla rowerów, prowadząc tym samym do rozszerzenia obszaru spójnego układu tras rowerowych na terenie m.st. Warszawy.
W ramach projektu zaplanowano infrastrukturę towarzyszącą: stojaki, separatory, podpórki pod stopy. Długość realizowanego odcinka – 800 metrów.

Powered by Projectic.pl