Droga dla rowerów wzdłuż ulicy Kaliskiego - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Droga dla rowerów wzdłuż ulicy Kaliskiego

ZADANIE NR 5 W RAMACH PROJEKTU ROZWÓJ SIECI TRAS ROWEROWYCH WARSZAWY
W RAMACH ZIT WOF ETAP II

Realizacja zadania została podzielona na 2 etapy.
Etap I – realizacja projektu polega na budowie/przebudowie odcinków chodników i dróg dla rowerów w obrębie pasów drogowych ulic Urbanowicza i Radiowej. Trasy dowiązują się do istniejących tras rowerowych i ciągów pieszorowerowych oraz łączą je w spójny system.

Etap II – zakłada przebudowę drogi powiatowej – ul. Kaliskiego. W ramach projektu nastąpi budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Kaliskiego w Warszawie, na odcinku od ulicy Archimedesa do drogi wewnętrznej przy budynku nr 19. W ramach projektu zaplanowano infrastrukturę towarzyszącą w postaci stojaków, separatorów oraz kontrapasów. Droga posiada połączenie z drogą dla rowerów przy ul. Radiowej. Długość realizowanego odcinka – 730 metrów.

Powered by Projectic.pl