Raport roczny 2015 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Raport roczny 2015

Publikujemy raport roczny z działalności Zarządu Dróg Miejskich w 2015 roku.

Zarząd Dróg Miejskich to jednostka organizacyjna m. st. Warszawy, której głównym zadaniem jest zarządzanie drogami powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi, oprócz dróg ekspresowych. ZDM został utworzony na mocy uchwały Rady m. st. Warszawy w kwietniu 1993 roku. Działaniem Zarządu Dróg Miejskich kieruje Dyrektor wraz z Zastępcami i Głównym Księgowym. Poszczególnymi zadaniami w ramach ZDM zajmują się zaś odpowiednie wydziały merytoryczne.

W gestii ZDM znajduje się blisko 800 km dróg, chodniki oraz drogi dla rowerów o powierzchni 5,29 mln m2, 108 tys. opraw oświetleniowych, 711 sygnalizacji świetlnych i 487 obiektów mostowych. Utrzymujemy także Strefę Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, Miejski System Informacji oraz Zintegrowany System Zarządzania Ruchem.

W 2015 roku na remonty i utrzymanie wydaliśmy 341,7 mln zł (razem z odbudową mostu Łazienkowskiego), zaś wydatki inwestycyjne wyniosły 20,8 mln zł. Łączne dochody ZDM w 2015 roku to 148,2 mln zł.

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl