Raport roczny 2016 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Raport roczny 2016

Solidna praca na drogach, ale też szereg zmian i innowacji poprawiających korzystanie z miejskiej infrastruktury. W specjalnym raporcie podsumowujemy 2016 rok. Piszemy też o planach na przyszłość.

W 2016 roku, po razie pierwszy w historii, poświęciliśmy tak dużo uwagi nie tylko bieżącym pracom, ale też przygotowaniom do inwestycji w kolejnych latach i programom pilotażowym, które będą kontynuowane w przyszłości.

Tradycyjnie już, naszą wizytówką były szybkie weekendowe remonty nawierzchni ulic. Formuła ta została jednak rozwinięta – w wielu przypadkach remont objął także udogodnienia dla pieszych czy zmiany w organizacji ruchu poprawiające bezpieczeństwo. Kosztem 46 mln złotych wyremontowano 30 km dróg. Nowy asfalt zyskały m.in. ul. Rembielińska, Wolska, Cyrulików, al. Niepodległości, Trakt Lubelski, Al. Jerozolimskie, Górczewska czy rondo Daszyńskiego. Kompleksowy remont przeszła ul. Marywilska. Duże zmiany zostały wprowadzone także na ul. Krasińskiego i na placu Wilsona. Kompletnie przebudowano ul. Kinową.  Aby lepiej przygotować się do kolejnego sezonu robót, zleciliśmy opracowanie technologii remontowej dla ponad 50 ulic.

Zmiany nie ominęły infrastruktury pieszej. Nową nawierzchnię z płyt betonowych zyskały chodniki na 21 ulicach, m.in. Annopol, Bartniczej, Bysławskiej, Dickensa, Izbickiej, Kondratowicza, Łabiszyńskiej, Meissnera, Marymonckiej, Okopowej, Wrocławskiej czy Mickiewicza. Tam, gdzie brak przejść dla pieszych stanowił poważną barierę, pojawiły się nowe „zebry”. Sukcesywnie z przestrzeni miejskiej znikały kolejne bariery architektoniczne, a pojawiały się udogodnienia dla z niepełnosprawnościami.

Jednym z kluczowych działań ZDM było i jest poprawianie bezpieczeństwa drogowego, zwłaszcza bezpieczeństwa pieszych. W 2016 roku wykonany został kompleksowy audyt bezpieczeństwa blisko 1000 przejść bez sygnalizacji. Na bazie rekomendacji z audytu sukcesywnie wprowadzane są zmiany mające poprawić bezpieczeństwo: doświetlenia przejść, poprawa widoczności poprzez uniemożliwienie nielegalnego parkowania, budowa azyli, progów zwalniających czy sygnalizacji świetlnych. Nowym rozwiązaniem, zastosowanym pilotażowo na ul. Kondratowicza, jest tzw. aktywne przejście, które ostrzega kierowców o zbliżaniu się przechodnia do pasów.

Doświetlonych zostało ok. 80 przejść dla pieszych. Dzięki temu stały się one bezpieczniejsze. Kompleksowy remont przeszło oświetlenie na kilku ważnych arteriach miasta – m.in. na ul. Grochowskiej. W sumie na ulicach pojawiło się 1300 nowych słupów i opraw. Wybudowano także nowe sygnalizacje świetlne – na skrzyżowaniu ul. Wawelskiej i Skłodowskiej-Curie, al. Solidarności i ul. Rzeszotarskiej, przy szkole podstawowej na ul. Patriotów, na skrzyżowaniu Traktu Brzeskiego i ul. Fabrycznej oraz u zbiegu ul. Pawińskiego i Korotyńskiego.

To był kolejny dobry rok dla infrastruktury rowerowej w stolicy. Powstało blisko 50 km nowych tras, na ponad 30 ulicach jednokierunkowych został dopuszczony ruch rowerów „pod prąd”. Dziś 2/3 tras rowerowych w stolicy ma już nawierzchnię asfaltową. Zmienia się także system rowerów miejskich Veturilo. Sezon 2016 okazał się rekordowy zarówno pod względem liczby użytkowników, jak też wypożyczeń. Wraz ze startem nowego sezonu, na użytkowników czeka sporo nowości. Koniec roku przyniósł zwieńczenie starań o dofinansowanie unijne dla budowy 100 km dróg dla rowerów.

Po raz pierwszy w historii Zarząd Dróg Miejskich uczestniczy w projekcie wymiany doświadczeń z innymi miastami w Europie – RESOLVE. Przygotowuje się także do innych innowacyjnych działań – odbyły się testy systemu monitoringu miejsc parkingowych, a w bieżącym roku planowane jest uruchomienie carsharingu, czyli miejskiej wypożyczalni aut. Rozpoczeliśmy również kontrolę przeładowanych ciężarówek, które niszczą drogi w mieście i zanieczyszczają środowisko.

W codziennej pracy ważny jest stały kontakt z mieszkańcami – to konsultacje społeczne, budżet partycypacyjny, Miejskie Centrum Kontaktu 19115 i nowe media (strona internetowa i portale społecznościowe). Sukcesem zakończyły się także kampanie społeczne ZDM – Europejska Rywalizacja Rowerowa, Rowerowy Maj, Życzliwość na drodze i Kontroluj się.

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl