ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
23-11-2014

Rachunki bankowe

Numer konta bankowego, na które można przekazywać Opłaty Dodatkowe SPPN:

17 1030 1508 0000 0005 5005 9118

Na dokumentach wystawianych przez kontrolerów ZDM podajemy indywidualne konta
dla poszczególnych opłat. Numer konta kończy się numerem Dokumentu Opłaty Dodatkowej.

Opłaty skarbowe:
rachunek Urzędu m.st Warszawy dla dzielnicy Wola:
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

dochodów za zajęcie pasa drogowego:
45 1030 1508 0000 0005 5005 9002

zabezpieczeń do umów, kaucji i wadiów:
51 1030 1508 0000 0005 5005 9088

Usuwanie pojazdów:
1. Pojazdy usunięte na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym
70 1030 1508 0000 0005 5005 9037

2. Pojazdy tzw. „wraki” usunięte na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym
92 1030 1508 0000 0005 5005 9126  

WAŻNE: Na poleceniu przelewu/wpłaty prosimy o wpisanie numeru rejestracyjnego pojazdu.

Opłaty abonamentowe są przyjmowane na konta indywidualne dotyczące poszczególnych spraw.
Numery kont są wydawane po przedstawieniu wymaganych dokumentów.

 

UWAGA: W opłatomacie znajdującym się w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich (ul. Chmielna 120) można dokonać płatności za: opłatę dodatkową za parkowanie, opłatę za decyzję administracyjną o zajęciu pasa drogowego, opłatę skarbową.

 

Dane do płatności dokonywanych z zagranicy:
Międzynarodowy numer banku BIC odbiorcy (SWIFT-Code) - CITIPLPX
Międzynarodowy bankowy numer konta IBAN dla opłat dodatkowych-PL17103015080000000550059118
adres: SENATORSKA 18

Budżet partycypacyjny - głosuj na po
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie