Dzielnica Bemowo - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Dzielnica Bemowo

Dzielnica Bemowo

1. Obszar „Lotnisko”
Na zachodzie granica Warszawy, od północy granicą z dzielnicą Bielany do ul. Powstańców Śląskich: ul. Powstańców Śląskich do ul. Piastów Śląskich, ul. Piastów Śląskich i dalej okrążając łukiem od północy i zachodu  obszar Boernerowo do ul. Radiowej: ulicą Radiową do granicy miasta

2. Obszar „Boernerowo”
Od ul. Radiowej w okolicach skrzyżowania z ul. Tadeusza Kutrzeby łukiem od północy, dalej na południowy wschód do ul. Dostępnej, wzdłuż ul. Dostępnej do ul. Radiowej, ulicą Radiową do okolic skrzyżowania z ul. T. Kutrzeby.

3. Obszar „Fort Bema”
Od ul. Powstańców Śląskich granicą z dzielnicą Bielany, dalej wzdłuż granicy z dzielnicą Żoliborz; Wzdłuż granicy z dzielnicą Wola do ul. Księcia Bolesława; dalej na zachód do granicy osiedla i granicą wschodnią osiedla mieszkaniowego do skrzyżowania ulic Powstańców Śląskich i Piastów Śląskich, ulicą Powstańców Śląskich do granicy z Dzielnicą Bielany.

4. Obszar „Fort Radiowo”
Zachodnia granica Warszawy do ulicy Radiowej: ulicą Radiową do wysokości ul. Zachodzącego Słońca i  na południe do ul. Dywizjonu 303: ul. Dywizjonu 303 do ulicy Lazurowej: ul. Lazurową do ul. Kocjana: ul. Kocjana do zachodniej granicy Warszawy.

5. Obszar „Bemowo-Lotnisko”
Od skrzyżowania Powstańców Śląskich i Piastów Śląskich na południe wschodnią granicą osiedla do ul. Dywizjony 303, ul. Dywizjonu 303 za ul. Powstańców Śląskich na północ do ul. Radiowej; ul. Radiową wzdłuż granicy z obszarem Boernerowo do ul. Piastów Śląskich i dalej Piastów Śląskich do ul. Powstańców Śląskich.

6. Obszar „Groty”
Ulicą Lazurową od ul. Kocjana na południe do linii kolejowej, na zachód linią kolejową do granicy miasta; granicą miasta do ul. Kocjana i dalej ulicą Kocjana do ulicy Lazurowej.7. Obszar „Górce”

Od zachodniej granicy Warszawy na wysokości ulicy Górczewskiej do linii kolejowej, na wschód wzdłuż linii kolejowej do ul. Lazurowej, ulicą Lazurową  do ul. Dywizjonu 303; ul. Dywizjonu 303 do Radiowej i dalej na wschód do granicy dzielnicy Wola, granicą dzielnicy Wola na południe do ulicy Górczewskiej; ul. Górczewską do granicy Warszawy.

7. Obszar „Górce”
Od zachodniej granicy Warszawy na wysokości ulicy Górczewskiej do linii kolejowej, na wschód wzdłuż linii kolejowej do ul. Lazurowej, ulicą Lazurową  do ul. Dywizjonu 303; ul. Dywizjonu 303 do Radiowej i dalej na wschód do granicy dzielnicy Wola, granicą dzielnicy Wola na południe do ulicy Górczewskiej; ul. Górczewską do granicy Warszawy.

8. Obszar „Jelonki Północne”
Od ul. Człuchowskiej ulicą Lazurową do ul. Górczewskiej, od ul. Lazurowej ulicą Górczewską do granicy z Dzielnicą Wola, wzdłuż granicy z Dzielnicą Wola w kierunku południowym do ul. Człuchowskiej, ul. Człuchowską do ul. Lazurowej.

9. Obszar „Jelonki Południowe”
Od ulicy Lazurowej ulicą Człuchowską na wschód do granicy z Dzielnicą Wola, wzdłuż granicy z Dzielnicą Wola na południe do granicy z Dzielnicą Włochy, wzdłuż granicy z Dzielnicą Włochy do przedłużenia ulicy Szeligowskiej, wzdłuż przedłużenia ulicy Szeligowskiej do ulicy Połczyńskiej, od ulicy Połczyńskiej ulicą Szeligowską do rozwidlenia z ulicą Lazurową, ulicą Lazurową do ulicy Człuchowskiej.10. Obszar „Chrzanów”

Od zachodniej granicy Warszawy ulicą Górczewską do ul. Lazurowej; ul. Lazurową do ul. Szeligowskiej i ul. Szeligowską do ul. Połczyńskiej; dalej przedłużeniem ul. Szeligowskiej do granicy z dzielnicą Włochy; granicą z dzielnicą Włochy do granicy z dzielnicą Ursus.  Granicą dzielnicy Ursus do zachodniej granicy miasta; granicą miasta na północ do ul. Górczewskiej. 10. Obszar „Chrzanów”:

Od zachodniej granicy Warszawy ulicą Górczewską do ul. Lazurowej; ul. Lazurową do ul. Szeligowskiej i ul. Szeligowską do ul. Połczyńskiej; dalej przedłużeniem ul. Szeligowskiej do granicy z dzielnicą Włochy; granicą z dzielnicą Włochy do granicy z dzielnicą Ursus.  Granicą dzielnicy Ursus do zachodniej granicy miasta; granicą miasta na północ do ul. Górczewskiej. Opis sporządzony przez Zarząd Dróg Miejskich, pion ds. MSI na podstawie mapki będącej załącznikiem do Uchwały Nr XIX/100/97 Rady Gminy Warszawa – Bemowo z dnia 11 grudnia 1997 r. w uzgodnieniu z Dzielnicą Bemowo.

Powered by Projectic.pl