ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
06-12-2014

Dzielnica Mokotów

1. Obszar "Stary Mokotów":
Spacerowa, Boya-Żeleńskiego, Batorego (wzdłuż granicy dzielnic Śródmieście/Mokotów) -Chodkiewicza - Wołoska - Racławicka - Dolna do wysokości kościoła św. Michała - korona Skarpy Warszawskiej w kierunku pomocnym począwszy od ul. Dolnej na wysokości kościoła św. Michała, przecinając ul. Boryszewską, Belgijską, Morskie Oko, Dworkową pomiędzy ul. Słoneczną i Wybieg dochodząc do ul. Spacerowej.

2. Obszar "Sielce":
Nowosielecka, Podchorążych, Gagarina, Spacerowa (wzdłuż granicy dzielnic Śródmieście/Mokotów) -korona Skarpy Warszawskiej w kierunku południowym do ul. Dolnej (jak w pkt. 8 Mokotów Górny), poprzez wschodnią granicy Skweru Małkowskich, wschodnią granicy Warszawianki, przecinając ul. Żywnego i Al. Giżyckiego do wysokości Królikarni-Idzikowskiego- Witosa-Czerniakowska.

3. Obszar "Czerniaków":
Południowe ogrodzenie wodociągów (granica dzielnic Śródmieście/Mokotów) - Czerniakowska - Witosa - Idzikowskiego - Gołkowska - zachodni brzeg Jeziorka Czerniakowskiego - wschodni odcinek granicy rejonu będzie wynikać z przygotowywanego planu szczegółowego dla tego obszaru*.

4. Obszar "Siekierki":
Południowa granica wodociągów- zachodni odcinek granicy rejonu będzie wynikać z przygotowywanego planu szczegółowego dla tego obszaru* - Wolicka - oś planowanej Trasy Siekierkowskiej - nurt Wisły w kierunku pomocnym do południowej granicy wodociągów (wzdłuż granicy dzielnic Mokotów/Praga-Południe).

5. Obszar "Augustówka":
Oś planowanej Trasy Siekierkowskiej - Wolicka (do wysokości ogródków działkowych) - wzdłuż zachodniego brzegu Jeziora Czerniakowskiego - Jeziorka - Okrężna - Rymanowska - Augustówka, Zawodzie, rzeka Wilanówka, nurt Wisły/ w kierunku północnym do wysokości kanału Nowa Ulga na Pradze (wzdłuż granicy gminy)*.

6. Obszar "Sadyba":
Gołkowska - Idzikowskiego - Witosa - Sobieskiego - Nałęczowska, Goplańska (wzdłuż granicy gminy) - Okrężna - Jeziorna - wzdłuż zachodniego brzegu Jeziora Czerniakowskiego.

7. Obszar "Stegny":
Idzikowskiego do wysokości Królikarni - korona Skarpy Warszawskiej wzdłuż ul. Ikara od wschodniej strony i ul. Bocheńskiej i Potoki od strony zachodniej - Al. Wilanowska - Przy Grobli, Arbuzowa, Sobieskiego (wzdłuż granicy gminy) - Sobieskiego.

8. Obszar "Wierzbno":
Dolna - Racławicka - Wołoska - Woronicza - poprzez park Arkadia - korona Skarpy Warszawskiej w kierunku północnym (zgodnie z linią Skarpy wytyczoną w pkt. 9 Mokotów Dolny tj. przecinając Al. Giżyckiego i ul. Żywnego, wzdłuż wschodniego ogrodzenia Warszawianki do ul. Dolnej na wysokości kościoła św. Michała).

9. Obszar "Ksawerów":
Poprzez park Arkadia (odcinek między koroną Skarpy Warszawskiej a ul. Woronicza) -Woronicza - Wołoska - Al. Wilanowska do wysokości ul. Dominikańskiej - korona Skarpy Warszawskiej w kierunku pomocnym (zgodnie z linią Skarpy wytyczona, w pkt. 14 Stegny tj. wzdłuż ul. Bocheńskiej i Potoki od zachodniej strony i ul. Ikara od strony wschodniej, przekraczając ul. Idzikowskiego do parku Arkadia powyżej Pałacu Królikarnia).

10. Obszar "Służew":
Al. Wilanowska - Obrzeżna - Bokserska, południowa część Al. Wyścigowej, Dolina Służewiecka (granica gminy).

11. Obszar "Służewiec":
Woronicza-linia kolejowa Warszawa-Radom ze stacją Warszawa-Służewiec, Bokserska (granica gminy) - Obrzeżna -Wołoska.

12. Obszar "Wyględów":
Przedłużenie ul. Batorego od wysokości ul. Chodkiewicza (wzdłuż granicy dzielnic Ochota/Mokotów) - Żwirki i Wigury- linia kolejowa Warszawa-Radom (granica gminy) - Woronicza - Wołoska - Chodkiewicza.

 *Ponieważ w chwili powstawania uchwały Nr 389/XXXVI/96 z dnia 19.09.1996 r. teren po którym przebiegały granice obszarów Czerniaków/Siekierki/Augustówka nie był zurbanizowany, Biuro Miejskiego Systemu Informacji jako zarządca Systemu na wskutek postępujcej w tym rejonie urbanizacji doprecyzowao przebieg ww granic jak nastpuje:

wschodni odcinek granicy obszaru Czerniaków: od zachodniego brzegu Jeziorka Czerniakowskiego dalej na pnoc - al. J. Becka - al. Polski Walczcej - Batalionu AK Batyk, - pułku AK Waligra do ul. Bartyckiej, dalej wzdłuż wschodniej, następnie północnej granicy ogródków działkowych do granicy dzielnic Mokotów/Śródmieście
południowa i zachodnia granica obszaru Siekierki: od nurtu Wisły (granica dzielnic Mokotów/Wawer)  - most siekierkowski  al. J. Becka  - dalej wzdłuż wschodniej granicy obszaru Czerniaków (patrz wyżej) 
północna granica obszaru Augustówka: od nurtu Wisły (granica dzielnic Mokotów/Wawer)  - most siekierkowski  al. J. Becka  - do wschodniej granicy obszaru Czerniaków (patrz wyżej)

Zdjęcia

Pliki do pobrania

Budżet partycypacyjny - głosuj na po
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie