Dzielnica Mokotów - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

Dzielnica Mokotów

Dzielnica Mokotów

1. Obszar „Stary Mokotów”:
Spacerowa, Boya-Żeleńskiego, Batorego (wzdłuż granicy dzielnic Śródmieście/Mokotów) -Chodkiewicza – Wołoska – Racławicka – Dolna do wysokości kościoła św. Michała – korona Skarpy Warszawskiej w kierunku pomocnym począwszy od ul. Dolnej na wysokości kościoła św. Michała, przecinając ul. Boryszewską, Belgijską, Morskie Oko, Dworkową pomiędzy ul. Słoneczną i Wybieg dochodząc do ul. Spacerowej.

2. Obszar „Sielce”:
Nowosielecka, Podchorążych, Gagarina, Spacerowa (wzdłuż granicy dzielnic Śródmieście/Mokotów) -korona Skarpy Warszawskiej w kierunku południowym do ul. Dolnej (jak w pkt. 8 Mokotów Górny), poprzez wschodnią granicy Skweru Małkowskich, wschodnią granicy Warszawianki, przecinając ul. Żywnego i Al. Giżyckiego do wysokości Królikarni-Idzikowskiego- Witosa-Czerniakowska.

3. Obszar „Czerniaków”:
Południowe ogrodzenie wodociągów (granica dzielnic Śródmieście/Mokotów) – Czerniakowska – Witosa – Idzikowskiego – Gołkowska – zachodni brzeg Jeziorka Czerniakowskiego – wschodni odcinek granicy rejonu będzie wynikać z przygotowywanego planu szczegółowego dla tego obszaru*.

4. Obszar „Siekierki”:
Południowa granica wodociągów- zachodni odcinek granicy rejonu będzie wynikać z przygotowywanego planu szczegółowego dla tego obszaru* – Wolicka – oś planowanej Trasy Siekierkowskiej – nurt Wisły w kierunku pomocnym do południowej granicy wodociągów (wzdłuż granicy dzielnic Mokotów/Praga-Południe).

5. Obszar „Augustówka”:
Oś planowanej Trasy Siekierkowskiej – Wolicka (do wysokości ogródków działkowych) – wzdłuż zachodniego brzegu Jeziora Czerniakowskiego – Jeziorka – Okrężna – Rymanowska – Augustówka, Zawodzie, rzeka Wilanówka, nurt Wisły/ w kierunku północnym do wysokości kanału Nowa Ulga na Pradze (wzdłuż granicy gminy)*.

6. Obszar „Sadyba”:
Gołkowska – Idzikowskiego – Witosa – Sobieskiego – Nałęczowska, Goplańska (wzdłuż granicy gminy) – Okrężna – Jeziorna – wzdłuż zachodniego brzegu Jeziora Czerniakowskiego.

7. Obszar „Stegny”:
Idzikowskiego do wysokości Królikarni – korona Skarpy Warszawskiej wzdłuż ul. Ikara od wschodniej strony i ul. Bocheńskiej i Potoki od strony zachodniej – Al. Wilanowska – Przy Grobli, Arbuzowa, Sobieskiego (wzdłuż granicy gminy) – Sobieskiego.

8. Obszar „Wierzbno”:
Dolna – Racławicka – Wołoska – Woronicza – poprzez park Arkadia – korona Skarpy Warszawskiej w kierunku północnym (zgodnie z linią Skarpy wytyczoną w pkt. 9 Mokotów Dolny tj. przecinając Al. Giżyckiego i ul. Żywnego, wzdłuż wschodniego ogrodzenia Warszawianki do ul. Dolnej na wysokości kościoła św. Michała).

9. Obszar „Ksawerów”:
Poprzez park Arkadia (odcinek między koroną Skarpy Warszawskiej a ul. Woronicza) -Woronicza – Wołoska – Al. Wilanowska do wysokości ul. Dominikańskiej – korona Skarpy Warszawskiej w kierunku pomocnym (zgodnie z linią Skarpy wytyczona, w pkt. 14 Stegny tj. wzdłuż ul. Bocheńskiej i Potoki od zachodniej strony i ul. Ikara od strony wschodniej, przekraczając ul. Idzikowskiego do parku Arkadia powyżej Pałacu Królikarnia).

10. Obszar „Służew”:
Al. Wilanowska – Obrzeżna – Bokserska, południowa część Al. Wyścigowej, Dolina Służewiecka (granica gminy).

11. Obszar „Służewiec”:
Woronicza-linia kolejowa Warszawa-Radom ze stacją Warszawa-Służewiec, Bokserska (granica gminy) – Obrzeżna -Wołoska.

12. Obszar „Wyględów”:
Przedłużenie ul. Batorego od wysokości ul. Chodkiewicza (wzdłuż granicy dzielnic Ochota/Mokotów) – Żwirki i Wigury- linia kolejowa Warszawa-Radom (granica gminy) – Woronicza – Wołoska – Chodkiewicza.

*Ponieważ w chwili powstawania uchwały Nr 389/XXXVI/96 z dnia 19.09.1996 r. teren po którym przebiegały granice obszarów Czerniaków/Siekierki/Augustówka nie był zurbanizowany, Biuro Miejskiego Systemu Informacji jako zarządca Systemu na wskutek postępujcej w tym rejonie urbanizacji doprecyzowano przebieg ww granic jak nastépuje:

wschodni odcinek granicy obszaru Czerniaków: od zachodniego brzegu Jeziorka Czerniakowskiego dalej na pnoc – al. J. Becka – al. Polski Walczcej – Batalionu AK Batyk, – pułku AK Waligra do ul. Bartyckiej, dalej wzdłuż wschodniej, następnie północnej granicy ogródków działkowych do granicy dzielnic Mokotów/Śródmieście

południowa i zachodnia granica obszaru Siekierki: od nurtu Wisły (granica dzielnic Mokotów/Wawer)  – most siekierkowski  al. J. Becka  – dalej wzdłuż wschodniej granicy obszaru Czerniaków (patrz wyżej)

północna granica obszaru Augustówka: od nurtu Wisły (granica dzielnic Mokotów/Wawer)  – most siekierkowski  al. J. Becka  – do wschodniej granicy obszaru Czerniaków (patrz wyżej)

Powered by Projectic.pl