Dzielnica Praga-Południe - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Dzielnica Praga-Południe

Dzielnica Praga-Południe

1. Obszar „KAMIONEK”:
Linia kolejowa ze stacją Warszawa-Wschodnia począwszy od ul. Chodakowskiej do Mostu Średnicowego (granica dzielnic Praga-Północ/Praga-Południe) – nurt Wisły w kierunku południowym do Mostu Poniatowskiego (granica gminy Śródmieście/Praga-Południe) – Poniatowskiego -Al. Waszyngtona-wschodnia granica parku Skaryszewskiego-Stanisława Augusta-Terespolska – Stanisławowska – Chodakowska do granicy dzielnic Praga-Północ/Praga-Południe.

2. Obszar „SASKA KĘPA”:
Al. Waszyngtona-Al. Poniatowskiego- nurt Wisły w kierunku południowym od Mostu Poniatowskiego do wysokości planowanej Al. Tysiąclecia – planowana Al. Tysiąclecia do Al. Waszyngtona.

3. Obszar „GOCŁAW”:
Ostrobramska – planowana Al. Tysiąclecia – nurt Wisły w kierunku południowym do wysokości kanału Nowa Ulga (granica dzielnic Praga-Południe/Mokotów) – kanał Nowa Ulga (wzdłuż granicy gminy) – Ostrobramska.

4. Obszar „GOCŁAWEK”:
Linia kolejowa pomiędzy ul. Makowską a południowo-zachodnia, granicy Rezerwatu Olszynka Grochowska do wysokości ul. Chłopickiego – Chłopickiego – Zamieniecka – Ostrobramska – Marsa (wzdłuż granicy gminy).

5. Obszar „GROCHÓW”:
Linia kolejowa ze stacją Warszawa-Olszynka Grochowska wzdłuż ul. Makowskiej (od ul. Chłopickiego do przedłużenia ul. Chodakowskiej) – Chodakowska – Stanisławowska -Terespolska -Stanisława Augusta – wzdłuż wschodniej granicy parku Skaryszewskiego – Al. Waszyngtona -planowana Al. Tysiąclecia -Ostrobramska – Zamieniecka – Chłopickiego.

6. Obszar „OLSZYNKA GROCHOWSKA”:
Północno-wschodnia granica rezerwatu Olszynka Grochowska, linia kolejowa wzdłuż ul. Zabranieckiej do wysokości ul. Podskarbińskiej (granica gminy) – linia kolejowa ze stacją Warszawa-Olszynka Grochowska wzdłuż ul. Makowskiej i południowo-zachodniej granicy rezerwatu Olszynka Grochowska do ul. Torowej.

Powered by Projectic.pl