Dzielnica Targówek

Dzielnica Targówek

1. Obszar „BRÓDNO”:
Od Ronda „Żaba” po zachodniej granicy dzielnicy wzdłuż linii kolejowej Warszawa-Legionowo -północna krawędź Trasy Toruńskiej do ul. Krasnobrodzkiej – ul. Krasnobrodzka do ul. Chodeckiej – ul. Chodecka do ul. Kondratowicza – ul. Kondratowicza do ul. św. Wincentego – św. Wincentego do ul. Budowlanej i dalej wzdłuż muru Cmentarza Bródnowskiego do ul. Odrowąża – ul. Odrowąża wzdłuż granicy ogródków działkowych do Ronda ,,Żaba”

2. Obszar „BRÓDNO-PODGRODZIE”:
Północna krawędź Trasy Toruńskiej od ul. Krasnobrodzkiej na wschód – wschodnia granica dzielnicy (z gminami Marki i Ząbki) do ul. Radzymińskiej – ul. Radzymińską do ul. Bystrej -ul. Bystra do ul. Kondratowicza – ul. Kondratowicza do ul. Chodeckiej – ul. Chodecka do ul. Krasnobrodzkiej – ul. Krasnobrodzka na zachód do Trasy Toruńskiej

3. Obszar „ZACISZE”:
Wschodnia granica dzielnicy (z Gminą Ząbki) od ul. Radzymińskiej do linii kolejowej Warszawa-Siedlce – wzdłuż linii kolejowej j. w. do wiaduktu w ul. Nowo-Rzecznej – ul. Nowo-Rzeczna -ul. Nowo-Trocka do ul. św. Wincentego ul. św. Wincentego do ul. Kondratowicza ul. Kondratowicza do ul. Bystrej – ul. Bystra do ul. Radzymińskiej – ul. Radzymińską. na północ do wschodniej granicy dzielnicy

4. Obszar „TARGÓWEK MIESZKANIOWY”:
Południowo-zachodnia granica dzielnicy od ul. Radzymińskiej wzdłuż linii kolejowej Warszawa-Legionowo do Ronda „Żaba” – ul. Odrowąża do muru Cmentarza Bródnowskiego – wzdłuż muru Cmentarza Bródnowskiego do ul. św. Wincentego – ul. św. Wincentego do ul. Nowo-Trockiej -ul. Nowo-Trocka – wiadukt w ul. Nowo-Rzecznej do linii kolejowej Warszawa-Tłuszcz – linia kolejowa j. w. do ul. Radzymińskiej (południowo-zachodnia granica dzielnicy)

5. Obszar „TARGÓWEK FABRYCZNY”:
Wzdłuż linii kolejowej Warszawa-Tłuszcz od ul. Radzymińskiej do Kanału Królewskiego – Kanał Królewski – bocznica kolejowa od ul. Bardowskiego do ul. Utrata – ul. Utrata – ul. Zabraniecka wzdłuż południowej granicy dzielnicy do ul. Radzymińskiej

6. Obszar „ELSNERÓW”:
Wschodnia granica dzielnicy od ul. Łodygowej do bocznicy kolejowej na granicy z gminą. Ząbki -bocznica kolejowa do Kanału Królewskiego w rejonie ul. Bardowskiego – wzdłuż Kanału Królewskiego do linii kolejowej Warszawa – Tłuszcz – linia kolejowa j. w. do ul. Łodygowej

7. Obszar „UTRATA”:
Wzdłuż wschodniej granicy dzielnicy od bocznicy kolejowej na granicy z gminą. Ząbki do ul. Gwarków – południowa granica dzielnicy do ul. Utrata – ul. Utrata do bocznicy kolejowej i dalej wzdłuż bocznicy kolejowej do wschodniej granicy z gminą Ząbki

Powered by Projectic.pl