ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
06-12-2014

Dzielnica Ursynów

1. Obszar "Ursynów Północny": wzdłuż Potoku Służewieckiego (od granicy gminy w al. Wyścigowej do zachodniej granicy PTWK) - po granicy PTWK do ul. Puławskiej - ul. Puławska -ul. Pileckiego - ul. Ciszewskiego - ul. Rosoła - wzdłuż południowej granicy osiedla położonego przy ul. Gen. Chłapowskiego oraz jej przedłużeniu w kierunku Fortu Służew" - po południowo-zachodniej granicy Fortu Służew" oraz jej przedłużeniu w kierunku ul. Dolina Służewiecka - po granicy gminy do przecięcia z Potokiem Służewieckim w al. Wyścigowej.

2. Obszar  "Stary Służew":
od skrzyżowania ul. Dolina Służewiecka z al. Wilanowską wzdłuż granicy gminy do ul. Ciszewskiego - ul. Ciszewskiego - ul. Rosoła - wzdłuż południowej granicy osiedla położonego przy ul. Gen. Chłapowskiego oraz jej przedłużeniu w kierunku Fortu  Służew" - po południowo-zachodniej granicy Fortu „Służew" oraz jej przedłużeniu w kierunku ul. Dolina Służewiecka - po granicy gminy do al. Wilanowskiej.

3. Obszar "Stary Imielin":
przedłużenie ul. Płaskowickiej (od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z ul. Rosoła) - ul. Płaskowickiej - projektowany odcinek ul. Płaskowickiej (od ul. Pileckiego do ul. Rolnej) - ul. Rolna - bocznica kolejowa Metra Warszawskiego (od przejazdu kolejowego na połączeniu ulic Żołny-Rolna do ul. Puławskiej) - ul. Puławska - ul. Pileckiego.

4. Obszar "Natolin":
przedłużenie ul. Płaskowickiej (od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z ul. Rosoła) - ul. Płaskowickiej - projektowany odcinek ul. Płaskowickiej od ul. Pileckiego do ul. Rolnej) - ul. Rolna - przez przejazd kolejowy na połączeniu ulic Żołny-Rolna do granicy Rezerwatu Las Kabacki - po północnej granicy Rezerwatu Las Kabacki - wzdłuż zachodniej granicy terenów stacji techniczno-postojowej metra oraz po jej północnej stronie do wysokości ulicy ustronie, ulicą Ustronie i jej przedłużeniem na północ do ulicy Wełnianej, ulicą Wełnianą do skrzyżowania ul. Stryjeńskich z ul. Wąwozową- ul. Stryjeńskich - ul. Przy Bażantarni - na południe projektowanym odcinkiem Al. Komisji Edukacji Narodowej -przedłużenie ul. Jeżewskiego do Al. Komisji Edukacji Narodowej - ul. Jeżewskiego i jej przedłużenie do granicy gminy - po granicy gminy.

5. Obszar "Kabaty":
po północnej granicy Rezerwatu Las Kabacki (od granicy gminy) - wzdłuż zachodniej granicy terenów stacji techniczno-postojowej metra oraz po jej północnej stronie do wysokości ulicy Ustronie, ulicą Ustronie i jej przedłużeniem na północ do ulicy Wełnianej, ulicą Wełnianą do skrzyżowania ul. Stryjeńskich z ul. Wąwozową - ul. Stryjeńskich - ul. Przy Bażantarni - na południe projektowanym odcinkiem Al. Komisji Edukacji Narodowej - przedłużenie ul. Jeżewskiego do Al.  Komisji Edukacji Narodowej - ul. Jeżewskiego i jej przedłużenie do granicy gminy - po granicy gminy.

6. Obszar "Wyczółki":
wzdłuż Potoku Służewieckiego (od granicy gminy w al. Wyścigowej do zachodniej granicy PTWK) - po granicy PTWK do wjazdu z ul. Poleczki do ul. Galopu -ul. Poleczki - ul. Poloneza - ul. Pląsy - po granicy gminy.

7. Obszar "Grabów":
ul. Pląsy (od linii kolejowej PKP) - ul. Poloneza - przedłużenie ul. Poloneza do ul. Galopu - granica terenu PTWK - ul. Puławska - bocznica kolejowa Metra Warszawskiego (do ul. Czempińskiej) - linia kolejowa PKP (do ul. Plasy).

8. Obszar "Pyry":
wzdłuż bocznicy kolejowej Metra Warszawskiego (od przedłużenia ul. Farbiarskiej do przejazdu kolejowego na połączeniu ulic Żołny-Rolna) - ul. Żołny (do skraju Rezerwatu Las Kabacki) - w kierunku południowo-zachodnim po granicy Rezerwatu Las Kabacki - po linii stanowiącej przedłużenie ul. Kobzy do ul. Puławskiej - ul. Puławska - ul. Baletowa - ul. Farbiarska i jej przedłużenie do bocznicy kolejowej Metra Warszawskiego.

9. Obszar "Dąbrówka":
ul. Puławska (od południowej granicy gminy do ul. Karczunkowskiej) - ul. Karczunkowska - ul. Sarabandy - zachodnia granica terenu szkoły podstawowej i jej przedłużenie do ul. Klarnecistów - ul. Klarnecistów - ul. Kobzy - ul. Farbiarska - ul. Baletowa - ul. Puławska - linia stanowiąca przedłużenie ul. Kobzy w kierunku wschodnim - granica Rezerwatu Las Kabacki (do ul. Jagielskiej) - ul. Jagielska - granica Rezerwatu Las Kabacki (do granicy gminy) - granica gminy (do ul. Puławskiej).

10. Obszar "Jeziorki Północne":
wzdłuż bocznicy kolejowej Metra Warszawskiego (od ul. Czempińskiej do przedłużenia ul. Farbiarskiej) - ul. Farbiarska - ul. Baletową - po granicy gminy do ul. Czempińskiej.

11. Obszar "Jeziorki Południowe":
ul. Baletową - ul. Farbiarska - ul. Kobzy - ul. Klarnecistów - zachodnia granica terenu szkoły - ul. Sarabandy do ul. Karczunkowskiej - ul. Karczunkowska do ul. Puławskiej - ul. Puławska do południowej granicy gminy - po granicy gminy do ul. Baletowej.

12. Obszar "Skarpa Powsińska":
od ul. Prawdziwka wzdłuż południowo-wschodniej granicy Rezerwatu Las Kabacki - po granicy gminy do ul. Prawdziwka.

13. Obszar "Ursynów-Centrum":
przedłużenie ul. Płaskowickiej (od wschodniej granicy gminy do ul. Rosoła) - ul. Płaskowickiej - ul. Pileckiego - ul. Ciszewskiego - przedłużenie ul. Ciszewskiego do granicy gminy - granica gminy (do przedłużenia ul. Płaskowickiej).

Zdjęcia

Pliki do pobrania

Budżet partycypacyjny - dyskutuj o pomysłach
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie