Dzielnica Ursynów - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Dzielnica Ursynów

Dzielnica Ursynów

1. Obszar „Ursynów Północny”:
wzdłuż Potoku Służewieckiego (od granicy gminy w al. Wyścigowej do zachodniej granicy PTWK) – po granicy PTWK do ul. Puławskiej – ul. Puławska -ul. Pileckiego – ul. Ciszewskiego – ul. Rosoła – wzdłuż południowej granicy osiedla położonego przy ul. Gen. Chłapowskiego oraz jej przedłużeniu w kierunku Fortu Służew” – po południowo-zachodniej granicy Fortu Służew” oraz jej przedłużeniu w kierunku ul. Dolina Służewiecka – po granicy gminy do przecięcia z Potokiem Służewieckim w al. Wyścigowej.

2. Obszar  „Stary Służew”:
od skrzyżowania ul. Dolina Służewiecka z al. Wilanowską wzdłuż granicy gminy do ul. Ciszewskiego – ul. Ciszewskiego – ul. Rosoła – wzdłuż południowej granicy osiedla położonego przy ul. Gen. Chłapowskiego oraz jej przedłużeniu w kierunku Fortu  Służew” – po południowo-zachodniej granicy Fortu „Służew” oraz jej przedłużeniu w kierunku ul. Dolina Służewiecka – po granicy gminy do al. Wilanowskiej.

3. Obszar „Stary Imielin”:
przedłużenie ul. Płaskowickiej (od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z ul. Rosoła) – ul. Płaskowickiej – projektowany odcinek ul. Płaskowickiej (od ul. Pileckiego do ul. Rolnej) – ul. Rolna – bocznica kolejowa Metra Warszawskiego (od przejazdu kolejowego na połączeniu ulic Żołny-Rolna do ul. Puławskiej) – ul. Puławska – ul. Pileckiego.

4. Obszar „Natolin”:
przedłużenie ul. Płaskowickiej (od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z ul. Rosoła) – ul. Płaskowickiej – projektowany odcinek ul. Płaskowickiej od ul. Pileckiego do ul. Rolnej) – ul. Rolna – przez przejazd kolejowy na połączeniu ulic Żołny-Rolna do granicy Rezerwatu Las Kabacki – po północnej granicy Rezerwatu Las Kabacki – wzdłuż zachodniej granicy terenów stacji techniczno-postojowej metra oraz po jej północnej stronie do wysokości ulicy ustronie, ulicą Ustronie i jej przedłużeniem na północ do ulicy Wełnianej, ulicą Wełnianą do skrzyżowania ul. Stryjeńskich z ul. Wąwozową- ul. Stryjeńskich – ul. Przy Bażantarni – na południe projektowanym odcinkiem Al. Komisji Edukacji Narodowej -przedłużenie ul. Jeżewskiego do Al. Komisji Edukacji Narodowej – ul. Jeżewskiego i jej przedłużenie do granicy gminy – po granicy gminy.

5. Obszar „Kabaty”:
po północnej granicy Rezerwatu Las Kabacki (od granicy gminy) – wzdłuż zachodniej granicy terenów stacji techniczno-postojowej metra oraz po jej północnej stronie do wysokości ulicy Ustronie, ulicą Ustronie i jej przedłużeniem na północ do ulicy Wełnianej, ulicą Wełnianą do skrzyżowania ul. Stryjeńskich z ul. Wąwozową – ul. Stryjeńskich – ul. Przy Bażantarni – na południe projektowanym odcinkiem Al. Komisji Edukacji Narodowej – przedłużenie ul. Jeżewskiego do Al.  Komisji Edukacji Narodowej – ul. Jeżewskiego i jej przedłużenie do granicy gminy – po granicy gminy.

6. Obszar „Wyczółki”:
wzdłuż Potoku Służewieckiego (od granicy gminy w al. Wyścigowej do zachodniej granicy PTWK) – po granicy PTWK do wjazdu z ul. Poleczki do ul. Galopu -ul. Poleczki – ul. Poloneza – ul. Pląsy – po granicy gminy.

7. Obszar „Grabów”:
ul. Pląsy (od linii kolejowej PKP) – ul. Poloneza – przedłużenie ul. Poloneza do ul. Galopu – granica terenu PTWK – ul. Puławska – bocznica kolejowa Metra Warszawskiego (do ul. Czempińskiej) – linia kolejowa PKP (do ul. Plasy).

8. Obszar „Pyry”:
wzdłuż bocznicy kolejowej Metra Warszawskiego (od przedłużenia ul. Farbiarskiej do przejazdu kolejowego na połączeniu ulic Żołny-Rolna) – ul. Żołny (do skraju Rezerwatu Las Kabacki) – w kierunku południowo-zachodnim po granicy Rezerwatu Las Kabacki – po linii stanowiącej przedłużenie ul. Kobzy do ul. Puławskiej – ul. Puławska – ul. Baletowa – ul. Farbiarska i jej przedłużenie do bocznicy kolejowej Metra Warszawskiego.

9. Obszar „Dąbrówka”:
ul. Puławska (od południowej granicy gminy do ul. Karczunkowskiej) – ul. Karczunkowska – ul. Sarabandy – zachodnia granica terenu szkoły podstawowej i jej przedłużenie do ul. Klarnecistów – ul. Klarnecistów – ul. Kobzy – ul. Farbiarska – ul. Baletowa – ul. Puławska – linia stanowiąca przedłużenie ul. Kobzy w kierunku wschodnim – granica Rezerwatu Las Kabacki (do ul. Jagielskiej) – ul. Jagielska – granica Rezerwatu Las Kabacki (do granicy gminy) – granica gminy (do ul. Puławskiej).

10. Obszar „Jeziorki Północne”:
wzdłuż bocznicy kolejowej Metra Warszawskiego (od ul. Czempińskiej do przedłużenia ul. Farbiarskiej) – ul. Farbiarska – ul. Baletową – po granicy gminy do ul. Czempińskiej.

11. Obszar „Jeziorki Południowe”:
ul. Baletową – ul. Farbiarska – ul. Kobzy – ul. Klarnecistów – zachodnia granica terenu szkoły – ul. Sarabandy do ul. Karczunkowskiej – ul. Karczunkowska do ul. Puławskiej – ul. Puławska do południowej granicy gminy – po granicy gminy do ul. Baletowej.

12. Obszar „Skarpa Powsińska”:
od ul. Prawdziwka wzdłuż południowo-wschodniej granicy Rezerwatu Las Kabacki – po granicy gminy do ul. Prawdziwka.

13. Obszar „Ursynów-Centrum„:
przedłużenie ul. Płaskowickiej (od wschodniej granicy gminy do ul. Rosoła) – ul. Płaskowickiej – ul. Pileckiego – ul. Ciszewskiego – przedłużenie ul. Ciszewskiego do granicy gminy – granica gminy (do przedłużenia ul. Płaskowickiej).

Powered by Projectic.pl