Dzielnica Wawer - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

Dzielnica Wawer

Dzielnica Wawer

1. Obszar „Aleksandrów”
Ulicą Przełęczy od granicy miasta na południe do ulicy Napoleona Bonaparte; ulicą Napoleona Bonaparte do ulicy Brucknera; ulica Brucknera do granicy miasta; granicą miasta do ulicy Przełęczy.

2. Obszar „Anin”
Od torów kolejowych na wysokości ulicy Płowieckiej. Torami na południe aż do przedłużenia ulicy Czatów; ulicą Czatów, ulicą Hafciarską, dalej ulicą Zorzy do granicy z dzielnicą Wesoła; granicą z dzielnicą   Wesoła do ulicy Czecha; ulicą Czecha do ulicy Płowieckiej.

3. Obszar „Falenica”
Od granicy z dzielnicą Wilanów na wysokości ulicy Bysławskiej do granicy miasta; granicą miasta do ulicy Brucknera; ulicą Brucknera do ulicy Napoleona Bonaparte; ulicą Napoleona Bonaparte do ulicy Technicznej; ulicą Techniczną do ulicy Lokalnej; ulicą Lokalną do ulicy Sarny; ulicą Sarny do ulicy Arniki; ulicą Arniki do torów; torami na południe do Małowiejskiej; ulicą Małowiejską do Tawułkowej; Tawułkową do Bysławskiej; ulicą Bysławską do granicy z dzielnicą Wilanów.

4. Obszar „Las”
Od granicy na Wiśle z dzielnicą Mokotów, wzdłuż granicy z dzielnicą Praga Południe do ulicy Płowieckiej. Ulicą Płowiecką do Kanału Nowa Ulga. Wzdłuż Kanału Nowa Ulga do ulicy Zastowskiej; ulicą Zastowską do ul. Spadowej, ulicą Spadową do  Rowu Zerzeńskiego, Rowem Zerzeńskim wzdłuż zachodniej granicy Jeziora Żabie do Kanału Nowe Ujście; Kanałem Nowe Ujście  do granicy na Wiśle z dzielnicą Mokotów i granicą z dzielnicą Praga Południe.

5. Obszar „Marysin Wawerski”
Od ulicy Płowieckiej wzdłuż granicy z dzielnicą Praga Południe do granicy z dzielnicą Rembertów; do granicy  z dzielnicą Wesoła i granicą z dzielnicą Wesoła do ulicy Czecha; ulicą Czecha, dalej Płowiecką do granicy z dzielnicą Praga Południe.

6. Obszar „Miedzeszyn”
Kanał Zagoździański na wysokości skrzyżowania ulicy Zasadowej z ulicą Draceny. Kanałem Zagoździańskim na południe do ulicy Bysławskiej. Na wschód Bysławską do ulicy Tawułkowej, ulica Tawułkową do ulicy Małowiejskiej. Małowiejską do torów kolejowych i torami na północ do ulicy Arniki. Arniki do ulicy Sarny; ulicą Sarny do ulicy Lokalnej, Lokalną do Technicznej. Techniczną do ulicy Napoleona Bonaparte, ulicą Napoleona Bonaparte do ulicy Przełęczy; ulicą Przełęczy do ulicy Sztygarów; ulicą Sztygarów do przedłużenia ulicy Młodzieży, ulicą Młodzieży do ulicy Derwida , ulicą Derwida do  ulicy Aleksandrowskiej, ulicą Aleksandrowską do ulicy Żeglarskiej. Żeglarską do ulicy Rusałki, ul. Rusałki  do ulicy Mozaikowej , ul. Mozaikową do ulicy Lewkonii, ul. Lewkonii do ulicy Draceny, ulicą Draceny do skrzyżowania z ulicą Zasadową i dalej na zachód do kanału Zagoździańskiego.

7. Obszar „Międzylesie”
Kanałem Zagoździańskim na wysokości ulicy Mirtowej (południowy jej kraniec) do wysokości ulicy Juhasów; ulicą Juhasów do ulicy Mrówczej; ulicą Mrówczą na południe do ulicy Zagajnikowej; ulicą Zagajnikową do ulicy Patriotów (zachodnia strona torów kolejowych); ulicą Patriotów na północ do ulicy Wolęcińskiej i ulicą Wolęcińską na wschód do ulicy Janosika; ulicą Janosika i jej przedłużeniem do ulicy Cementowej. Ulicą Cementową na północ do granicy z dzielnicą Wesoła i tą granicą na północ do ulicy Zorzy; ulicą Zorzy do Hafciarskiej; ulicą Hafciarską do ulicy Czatów; ulicą Czatów i jej przedłużeniem do torowiska kolejowego. Linią kolejową na północ. Na zachód granicą lasu na południe od ulicy Piechurów i Mirtowej; dalej do kanału Zagoździańskiego.

8. Obszar „Nadwiśle”
Od granicy na Wiśle z dzielnicą Wilanów na przedłużeniu z ulicą Skalnicową, ulicą Skalnicową do cieku wodnego, ciekiem wodnym na północ do ulicy Chodzieskiej, ulicą Chodzieską do Traktu Lubelskiego i Traktem Lubelskim na południe; dalej za skrzyżowaniem z ul. Borków na wschód  do Kanału Zagoździańskiego. Na południe do ulicy Bysławskiej; ulicą Bysławską i jej przedłużeniem do granicy na Wiśle z dzielnicą Wilanów. Dalej granicą na Wiśle do przedłużenia Skalnicowej.

9. Obszar „Radość”
Kanałem Zagoździańskim od ulicy Juhasów na południe i dalej na wschód do skrzyżowania ulic Zasadowej i Draceny; ulicą Draceny do ulicy Lewkonii, ulicą Lewkonii do Mozaikowej, ulicą Mozaikową do Rusałki, ulicą Rusałki do ulicy Żeglarskiej. Ulicą Żeglarską do ulicy Aleksandrowskiej, Aleksandrowską do ul. Derwida, ulicą Derwida do ul. Młodzieży i jej przedłużeniem do ul. Sztygarów; ulicą Sztygarów do ulicy Przełęczy; ulicą Przełęczy na północ do granicy z Wesołą. Na zachód granicą z dzielnicą Wesoła do ulicy Cementowej, ulicą Cementową  na południe do ulicy Janosika; ulicą Janosika do ulicy Wolęcińskiej, Wolęcińską  do Patriotów; ul. Patriotów (zachodnia strona torów kolejowych) do ulicy Zagajnikowej, Zagajnikową do ulicy Mrówczej i Mrówczą do Juhasów; ulicą Juhasów do kanału Zagoździańskiego.

10. Obszar „Sadul”
Poczynając od ulicy Lucerny na wysokości kanału Nowa Ulga wzdłuż linii wysokiego napięcia do Kanału Zagoździańskiego, Kanałem Zagoździańskim na wysokości ulicy Mirtowej na wschód wzdłuż ulicy Mirtowej i Piechurów do torów kolejowych i torami kolejowymi na północ do ulicy Lucerny; ulicą Lucerny do kanału Nowa Ulga.

11. Obszar „Wawer”
Od ul. Płowieckiej do kanału Nowa Ulga i wzdłuż kanału Nowa Ulga (na południe) aż do ulicy Lucerny. Ulicą Lucerny do torów kolejowych [stacja Warszawa-Anin]; torami kolejowymi na północ do ulicy Płowieckiej; ulicą Płowiecką do kanału Nowa Ulga.

12. Obszar „Zerzeń”
Od Kanału Nowa Ulga wzdłuż ulicy Zastowskiej do ulicy Spadowej; Ulicą Spadową do kanału Rów Zerzeński; Rowem Zerzeńskim zachodnią granicą Jeziora Żabie do kanału Nowe Ujście; kanałem Nowe Ujście do granicy na Wiśle z dzielnicą Mokotów. Granicą z dzielnicą Mokotów do granicy z dzielnicą Wilanów i przedłużenia ulicy Skalnicowej. Skalnicową do cieku wodnego; ciekiem wodnym na północ do ulicy Chodzieskiej, ulicą Chodzieską do ulicy Trakt Lubelski; Traktem Lubelskim na południe i dalej za skrzyżowaniem z ulicą Borków na wschód do kanału Zagoździańskiego. Na północ Kanałem Zagoździańskim do kanału Nowa Ulga na wysokości ulicy Zastowskiej.

Opis sporządzony przez Zarząd Dróg Miejskich, pion ds. MSI na podstawie mapki będącej załącznikiem do Uchwały nr 104/XXVII/2004 Rady Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy z dnia 18 października 2004r.

Powered by Projectic.pl